fbpx
Trường Cao đẳng thuộc Đại học Leeds Trinity là một cơ sở giáo dục đại học độc lập nằm ở Leeds, nước Anh, tổ chức hàng loạt môn học ở bậc đại học, sau đại học và cơ sở. Là trường Leeds Trinity & All Saints trước đây, cơ sở đạt được vị thế trường cao đẳng thuộc đại học vào tháng 9 năm 2009, sau khi được Hội đồng Quyền Cấp bằng giảng dạy Privy chấp nhận. Với khoảng 3.000 sinh viên đang theo học các chương trình chính quy và phi chính quy, Leeds Trinity vẫn duy trì được bầu không khí cộng đồng cung cấp một môi trường hỗ trợ và thân thiện để giúp mọi người thực hiện hết tiềm năng của mình. Khoa Nghệ thuật và Khoa học xã hội tổ chức các khóa học về tiếng Anh, Lịch sử, Tâm lý học, Thể thao, Sức khỏe, Dinh dưỡng, Giải trí, Thực phẩm, Thần học và Nghiên cứu tôn giáo. Khoa Giáo dục tổ chức các khóa học về Giáo dục Cơ sở, Giáo dục Phổ thông, Trẻ em, Thanh niên và gia đình, phát triển sự nghiệp thường xuyên và Trợ giảng bậc cao. Khoa Truyền thông, Kinh doanh và Marketing giảng dạy các môn Kinh doanh, Quản lý và Marketiing, Báo chí, Điện ảnh, Truyền hình và Truyền thông.
Trường Cao đẳng thuộc Đại học Leeds Trinity là một cơ sở giáo dục đại học độc lập nằm ở Leeds, nước Anh, tổ chức hàng loạt môn học ở bậc đại học, sau đại học và cơ sở. Là trường Leeds Trinity & All Saints trước đây, cơ sở đạt được vị thế trường cao đẳng thuộc đại học vào tháng 9 năm 2009, sau khi được Hội đồng Quyền Cấp bằng giảng dạy Privy chấp nhận. Với khoảng 3.000 sinh viên đang theo học các chương trình chính quy và phi chính quy, Leeds Trinity vẫn duy trì được bầu không khí cộng đồng cung cấp một môi trường hỗ trợ và thân thiện để giúp mọi người thực hiện hết tiềm năng của mình. Khoa Nghệ thuật và Khoa học xã hội tổ chức các khóa học về tiếng Anh, Lịch sử, Tâm lý học, Thể thao, Sức khỏe, Dinh dưỡng, Giải trí, Thực phẩm, Thần học và Nghiên cứu tôn giáo. Khoa Giáo dục tổ chức các khóa học về Giáo dục Cơ sở, Giáo dục Phổ thông, Trẻ em, Thanh niên và gia đình, phát triển sự nghiệp thường xuyên và Trợ giảng bậc cao. Khoa Truyền thông, Kinh doanh và Marketing giảng dạy các môn Kinh doanh, Quản lý và Marketiing, Báo chí, Điện ảnh, Truyền hình và Truyền thông.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

English Language Centre, York

Location: English Language Centre, Meadow Road, Bradford, UKPhone: +44 1274 610849
Website: http://www.englishlanguagecentre.org/
Distance: 4.41 km

Leeds College of Music

Location: Leeds College of Music, Quarry Hill, Leeds, UKPhone: +44 113 222 3400
Website: http://www.lcm.ac.uk/
Distance: 9.42 km

Leeds College of Building

Location: Leeds College of Building, Cudbear Street, Leeds, UKPhone: +44 113 222 6003
Website: http://www.lcb.ac.uk/
Distance: 9.75 km

Leeds Arts University

Location: Leeds Arts University, Blenheim Walk, Leeds, Vương Quốc AnhPhone: +44 113 202 8000
Website: http://www.leeds-art.ac.uk/
Distance: 7.67 km

University of Essex Online

Location: University of Essex Online, Westgate, Leeds, Vương Quốc AnhPhone: +44 800 052 7526
Website: https://online.essex.ac.uk/
Distance: 8.23 km

Leeds City College

Location: Leeds City College Park Lane Campus, Leeds, Vương Quốc AnhPhone: +44 113 386 1997
Website: http://www.leedscitycollege.ac.uk/
Distance: 7.93 km