fbpx

Học viện thiết kế Australia (Australian Academy of Design) là trường tư thục nằm ở Melbourne, Victoria. Trường đào tạo trong lĩnh vực quảng cáo, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, phương tiện hình ảnh, nghệ thuật thị giác. Học viện thiết kế Australia có 5 khóa học cử nhân thiết kế nghệ thuật về quảng quảng cáo, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, phương tiện hình ảnh, nghệ thuật thị giác. Thêm vào đó, khoảng 15 chương trình đào tạo ngắn hạn được cung cấp như quảng cáo giới thiệu, thiết kế đồ họa trung cấp, nghệ thuật thị giác tiên tiến.

Học viện thiết kế Australia (Australian Academy of Design) là trường tư thục nằm ở Melbourne, Victoria. Trường đào tạo trong lĩnh vực quảng cáo, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, phương tiện hình ảnh, nghệ thuật thị giác. Học viện thiết kế Australia có 5 khóa học cử nhân thiết kế nghệ thuật về quảng quảng cáo, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, phương tiện hình ảnh, nghệ thuật thị giác. Thêm vào đó, khoảng 15 chương trình đào tạo ngắn hạn được cung cấp như quảng cáo giới thiệu, thiết kế đồ họa trung cấp, nghệ thuật thị giác tiên tiến.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 2.45 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 5.96 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 1.98 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 1.69 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 2.37 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 3.24 km