fbpx
Laurentian University được thành lập vào năm 1960, là một cơ sở giáo dục có khu học xá chính đặt ở Sudbury và một khu khác tại Barrie. Trường có 9.500 sinh viên đang theo học và hơn 52.000 cựu sinh viên. Bạn có thể chọn cho mình chương trình học phù hợp trong số 94 chương trình đại học và 18 chương trình Thạc sĩ được giảng dạy tại trường. Laurentia có ba trường đại học liên kết (Đại học Huntington, đại học Thorneloe và Đại học Sudbury) và hai trường cao đẳng được sát nhập vào là Collège universitaire de Hearst và Algoma University College.

 

Laurentian University được thành lập vào năm 1960, là một cơ sở giáo dục có khu học xá chính đặt ở Sudbury và một khu khác tại Barrie. Trường có 9.500 sinh viên đang theo học và hơn 52.000 cựu sinh viên. Bạn có thể chọn cho mình chương trình học phù hợp trong số 94 chương trình đại học và 18 chương trình Thạc sĩ được giảng dạy tại trường. Laurentia có ba trường đại học liên kết (Đại học Huntington, đại học Thorneloe và Đại học Sudbury) và hai trường cao đẳng được sát nhập vào là Collège universitaire de Hearst và Algoma University College.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Laurentian University University of Sudbury

Location: Laurentian University, Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 705-675-1151
Website: http://www.laurentian.ca/
Distance: 0 km

Laurentian University

Location: Laurentian University, Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 705-675-1151
Website: http://www.laurentian.ca/
Distance: 0 km

Cambrian College

Location: Cambrian College, Barry Downe Road, Sudbury, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 705-566-8101
Website: http://www.cambriancollege.ca/
Distance: 7.36 km