fbpx

Cao đẳng kỹ thuật Lake Washington (Lake Washington Technical College) là trường công lập, được thành lập năm 1949 tại Kirkland, Washington. Học viện có hơn 5,500 sinh viên. Bằng liên kết, cử nhân được cấp trong các chuyên ngành như quản lý chăm sóc trẻ em, thẩm mỹ, nghệ thuật nấu ăn, huấn luyện viên thể hình/chuyên gia thể dục, liệu pháp xoa bóp, trợ lý bác sỹ, điện tử, công nghệ máy móc, bảo mật máy tính & công nghệ mạng, kỹ thuật đồ họa v.v. Cao đẳng kỹ thuật Lake Washington được chứng nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng/đại học khu vực Northwest

Cao đẳng kỹ thuật Lake Washington (Lake Washington Technical College) là trường công lập, được thành lập năm 1949 tại Kirkland, Washington. Học viện có hơn 5,500 sinh viên. Bằng liên kết, cử nhân được cấp trong các chuyên ngành như quản lý chăm sóc trẻ em, thẩm mỹ, nghệ thuật nấu ăn, huấn luyện viên thể hình/chuyên gia thể dục, liệu pháp xoa bóp, trợ lý bác sỹ, điện tử, công nghệ máy móc, bảo mật máy tính & công nghệ mạng, kỹ thuật đồ họa v.v. Cao đẳng kỹ thuật Lake Washington được chứng nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng/đại học khu vực Northwest

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bastyr University

Location: Bastyr University, Juanita Drive Northeast, Kenmore, WA, USAPhone: +1 425-602-3000
Website: https://bastyr.edu/
Distance: 6.95 km

Lake Washington Institute of Technology

Location: Lake Washington Institute of Technology, 132nd Avenue Northeast, Kirkland, WA, USAPhone: +1 425-739-8100
Website: https://www.lwtech.edu/
Distance: 0 km