fbpx

Thông tin chung

Đại học La Salle (La Salle University) được thành lập năm 1863 tại Philadelphia, Pennsylvania. Đây là trường tư thục với 7,554 sinh viên theo học chương trình cử nhân, tiến sỹ, cao học. Những chuyên ngành phổ biến bao gồm điều dưỡng, truyền thông, giáo dục, kế toán, tâm lý học. Tất cả khoá học được giảng dạy thông qua cao đẳng nghiên cứu thường xuyên & chuyên ngành và 3 trường: điều dưỡng & khoa học y tế, nghệ thuật & khoa học, kinh doanh

Thông tin chung

Đại học La Salle (La Salle University) được thành lập năm 1863 tại Philadelphia, Pennsylvania. Đây là trường tư thục với 7,554 sinh viên theo học chương trình cử nhân, tiến sỹ, cao học. Những chuyên ngành phổ biến bao gồm điều dưỡng, truyền thông, giáo dục, kế toán, tâm lý học. Tất cả khoá học được giảng dạy thông qua cao đẳng nghiên cứu thường xuyên & chuyên ngành và 3 trường: điều dưỡng & khoa học y tế, nghệ thuật & khoa học, kinh doanh

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pennsylvania College of Optometry

Location: 8360 Old York Road, Elkins Park, PA 19027, USAPhone: 215-780-1400
Website: http://www.salus.edu/
Distance: 5.75 km

Arcadia University

Location: Arcadia University, South Easton Road, Glenside, PA, USAPhone: +1 215-572-2900
Website: https://www.arcadia.edu/
Distance: 6.06 km

Drexel University Online

Location: Drexel University Online, Market Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 877-215-0009
Website: http://online.drexel.edu/
Distance: 9.51 km

Thomas Jefferson University

Location: Thomas Jefferson University East Falls Campus, Henry Avenue, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-951-2700
Website: https://www.jefferson.edu/
Distance: 3.96 km

Drexel University

Location: Drexel University, Chestnut Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-895-2000
Website: http://www.drexel.edu/
Distance: 9.55 km

Temple University

Location: Temple University, North Broad Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-204-7000
Website: http://www.temple.edu/
Distance: 6.29 km