Trường Đại Học Quốc gia L.N. Gumilyov Eurasian (ENU), thành lập năm 1996, là trường đại học nghiên cứu công lập ở Kazakhstan. Trường có 12 khoa, cung cấp một số khóa học đại học và sau đại học bằng tiếng Anh. ENU là thành viên của một số tổ chức quốc tế, bao gồm Hiệp hội Các học viện Giáo dục bậc cao và Nghiên cứu Quốc tế của CIS. Trường cũng là đối tác của nhiều viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới.

Trường Đại Học Quốc gia L.N. Gumilyov Eurasian (ENU), thành lập năm 1996, là trường đại học nghiên cứu công lập ở Kazakhstan. Trường có 12 khoa, cung cấp một số khóa học đại học và sau đại học bằng tiếng Anh. ENU là thành viên của một số tổ chức quốc tế, bao gồm Hiệp hội Các học viện Giáo dục bậc cao và Nghiên cứu Quốc tế của CIS. Trường cũng là đối tác của nhiều viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  L.N. Gumilyov Eurasian National University

  Location: L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, KazakhstanPhone: +7 717 235 9120
  Website: http://www.enu.kz/en/
  Distance: 0 km