fbpx

Đại Học Kyushu, ra đời năm 1903, là một trong 7 trường Đại học Quốc gia, đặt tại Fukuoka, Nhật Bản. Trường hiện có khoảng 1800 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 1700 sinh viên là người nước ngoài. Đại học Kyushu có các chương trình Cử nhân Kỹ sư, Nguồn Sinh học và Môi trường Sinh học bằng tiếng Anh. Trường cũng có một số chương trình sau đại học được dạy bằng tiếng Anh. Hiện tại, Trường có các học bổng và dich vụ bao gồm hỗ trự nhà ở tư vấn sức y tế cho các sinh viên quốc tế

Đại Học Kyushu, ra đời năm 1903, là một trong 7 trường Đại học Quốc gia, đặt tại Fukuoka, Nhật Bản. Trường hiện có khoảng 1800 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 1700 sinh viên là người nước ngoài. Đại học Kyushu có các chương trình Cử nhân Kỹ sư, Nguồn Sinh học và Môi trường Sinh học bằng tiếng Anh. Trường cũng có một số chương trình sau đại học được dạy bằng tiếng Anh. Hiện tại, Trường có các học bổng và dich vụ bao gồm hỗ trự nhà ở tư vấn sức y tế cho các sinh viên quốc tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kyushu University

Location: Kyushu University, 6 Chome-10 Hakozaki, Higashi Ward, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, JapanPhone: +81 92-642-2111
Website: http://www.kyushu-u.ac.jp/
Distance: 0 km