fbpx
Kwantlen Polytechnic University (KPU) là một trường đại học bách khoa công lập với các cơ sở ở Surrey, Richmond, Cloverdale, và Langley, Canada. Kwantlen cấp bằng cử nhân, cao đẳng, văn bằng, chứng chỉ cho hơn 200 chương trình. KPU có hơn 17.500 sinh viên theo học mỗi năm.

 

Kwantlen Polytechnic University (KPU) là một trường đại học bách khoa công lập với các cơ sở ở Surrey, Richmond, Cloverdale, và Langley, Canada. Kwantlen cấp bằng cử nhân, cao đẳng, văn bằng, chứng chỉ cho hơn 200 chương trình. KPU có hơn 17.500 sinh viên theo học mỗi năm.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kwantlen Polytechnic University

Location: Kwantlen Polytechnic University, 72 Avenue, Surrey, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-599-2100
Website: http://www.kpu.ca/
Distance: 0 km

Douglas College

Location: Douglas College, Royal Avenue, New Westminster, Columbia thuộc Anh, CanadaPhone: +1 604-527-5400
Website: https://www.douglascollege.ca/
Distance: 8.43 km