fbpx

Trường Đại Học chuyên về nghiên cứu KU Leuven (KU Leuven University), được thành lập vào năm 1425, là trường đại học lớn nhất nước Bỉ với 15 cơ sở đào tạo. Trường có một số chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành như Thần học và Tôn giáo học; Triết học, Giáo luật (Canon Law), Xã hội học, Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật Y khoa học, Kiến trúc, Y khoa và Tâm lí học.

Trường Đại Học chuyên về nghiên cứu KU Leuven (KU Leuven University), được thành lập vào năm 1425, là trường đại học lớn nhất nước Bỉ với 15 cơ sở đào tạo. Trường có một số chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành như Thần học và Tôn giáo học; Triết học, Giáo luật (Canon Law), Xã hội học, Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật Y khoa học, Kiến trúc, Y khoa và Tâm lí học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

KU Leuven University

Location: Leuven university, Oude Markt, 3000 Leuven, BelgiumPhone: +32 16 324010
Website: https://www.kuleuven.be/english/
Distance: 0 km