fbpx

Đại Học Kristianstad (Kristianstad University) nằm ở miền Nam Thụy Điển, được thành lập năm 1977 nhưng chương trình đào tạo được cung cấp lần đầu vào năm 1835. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, tự nhiên, hành vi & y tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật. Dù là liên quan đến vấn đề du học của sinh viên bản địa hay việc học tập tại đây của học viên quốc tế thì quốc tế hóa vẫn là vấn đề quan trọng của trường. Học viện giúp cho sinh viên có phong cách làm việc tầm quốc tế. Kristianstad liên kết với các trường đại học trên toàn thế giới và hợp tác một cách rộng rãi với cộng đồng địa phương.

Đại Học Kristianstad (Kristianstad University) nằm ở miền Nam Thụy Điển, được thành lập năm 1977 nhưng chương trình đào tạo được cung cấp lần đầu vào năm 1835. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, tự nhiên, hành vi & y tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật. Dù là liên quan đến vấn đề du học của sinh viên bản địa hay việc học tập tại đây của học viên quốc tế thì quốc tế hóa vẫn là vấn đề quan trọng của trường. Học viện giúp cho sinh viên có phong cách làm việc tầm quốc tế. Kristianstad liên kết với các trường đại học trên toàn thế giới và hợp tác một cách rộng rãi với cộng đồng địa phương.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kristianstad University

Location: Kristianstad University, Elmetorpsvägen, Kristianstad, SwedenPhone: +46 44 250 30 00
Website: https://www.hkr.se/
Distance: 0 km