fbpx

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design

Konstfack là trường cao đẳng Đại Học lớn nhất về nghệ thuật, thủ công và thiết kế ở Thụy Điển. Trường tổ chức các khóa học đại học, thạc sĩ, cũng như chương trình đào tạo giảng viên về nghệ thuật thị giác và các khóa học độc lập khác. Chương trình đại học về nghệ thuật ở Konstfack kéo dài 3 năm, trong khi các chương trình sau đại học dài 2 năm. Konstfack cũng có các khóa đào tạo giảng viên 5 năm hệ đại học. Trường nằm tại Telefonplan, phía nam trung tâm thành phố Stockholm.

Konstfack là trường cao đẳng Đại Học lớn nhất về nghệ thuật, thủ công và thiết kế ở Thụy Điển. Trường tổ chức các khóa học đại học, thạc sĩ, cũng như chương trình đào tạo giảng viên về nghệ thuật thị giác và các khóa học độc lập khác. Chương trình đại học về nghệ thuật ở Konstfack kéo dài 3 năm, trong khi các chương trình sau đại học dài 2 năm. Konstfack cũng có các khóa đào tạo giảng viên 5 năm hệ đại học. Trường nằm tại Telefonplan, phía nam trung tâm thành phố Stockholm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Swedish Institute

Location: Slottsbacken 10, 111 30 Stockholm, SwedenPhone: +46-8-453 7800
Website: https://si.se/en/
Distance: 5.49 km

KMH - Royal College of Music in Stockholm

Location: Royal College of Music, Valhallavägen, Stockholm, SwedenPhone: +46 8 16 18 00
Website: http://www.kmh.se/
Distance: 7.15 km

Royal Institute of Art (KKH)

Location: Royal Institute of Art, Flaggmansvägen, Stockholm, SwedenPhone: +46 8 614 40 00
Website: http://www.kkh.se/
Distance: 5.82 km

Södertörn University

Location: Södertörn University, Alfred Nobels allé, Huddinge, SwedenPhone: +46 8 608 40 00
Website: http://www.sh.se/
Distance: 9.35 km

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design

Location: Konstfack - University of Arts, Crafts and Design, Lm Ericssons väg, Stockholm, SwedenPhone: +46 8 450 41 00
Website: http://www.konstfack.se/
Distance: 0 km

Sophiahemmet University College

Location: Sophiahemmet University College, Stockholm, SwedenPhone: +46 8 406 20 00
Website: http://www.shh.se/
Distance: 7.06 km