fbpx
Cao đẳng đại học INSANIAH (INSANIAH University College) là trường đại học hồi giáo đầu tiên tại miền Bắc Malaysia, cam kết cung cấp chương trình đào tạo toàn diện, sáng tạo, chất lượng quốc tế. Khóa học là sự kết hợp giữa truyền thống hồi giáo cũng như những lĩnh vực hiện đại. Trường cấp giấy chứng nhận, quỹ tài trợ, bằng cử nhân, cao học về Syariah (luật hồi giáo), Usuluddin (tín ngưỡng Hồi giáo) and tiếng Ả rập. Chương trình đào tạo được chứng nhận bởi Cục tiêu chuẩn chất lượng Malaysia (MQA). Cao đẳng đại học INSANIAH tổ chức giảng dạy trong những lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh doanh, đa phương tiện, thiết kế đồ họa, điện tử, tin học, truyền thông

 

Cao đẳng đại học INSANIAH (INSANIAH University College) là trường đại học hồi giáo đầu tiên tại miền Bắc Malaysia, cam kết cung cấp chương trình đào tạo toàn diện, sáng tạo, chất lượng quốc tế. Khóa học là sự kết hợp giữa truyền thống hồi giáo cũng như những lĩnh vực hiện đại. Trường cấp giấy chứng nhận, quỹ tài trợ, bằng cử nhân, cao học về Syariah (luật hồi giáo), Usuluddin (tín ngưỡng Hồi giáo) and tiếng Ả rập. Chương trình đào tạo được chứng nhận bởi Cục tiêu chuẩn chất lượng Malaysia (MQA). Cao đẳng đại học INSANIAH tổ chức giảng dạy trong những lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh doanh, đa phương tiện, thiết kế đồ họa, điện tử, tin học, truyền thông

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kolej Universiti INSANIAH (Kuin)

Location: Kolej Universiti INSANIAH (KUIN) Main Branch, Kampung Titi Panjang, Kuala Ketil, Kedah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-732 0163
Website: http://www.insaniah.edu.my
Distance: 0 km