fbpx
Được thành lập năm 1988, Kolej TAFE Seremban cung cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận về kỹ thuật, máy tính, kinh doanh. Giấy chứng nhận được cấp trong lĩnh vực công nghệ bảo dưỡng hàng không, kỹ thuật máy móc tự động, quy hoạch thiết kế công trình công cộng & điện, kỹ thuật điện tử. Khóa học JPK (MLVK) về dạy nghề như thợ điện, lắp đặt hệ thống NGV, kỹ thuật viên hệ thống máy tính cũng được tổ chức giảng dạy. Học viện có một chương trình đào tạo kỹ thuật liên kết với Toyota.

 

Được thành lập năm 1988, Kolej TAFE Seremban cung cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận về kỹ thuật, máy tính, kinh doanh. Giấy chứng nhận được cấp trong lĩnh vực công nghệ bảo dưỡng hàng không, kỹ thuật máy móc tự động, quy hoạch thiết kế công trình công cộng & điện, kỹ thuật điện tử. Khóa học JPK (MLVK) về dạy nghề như thợ điện, lắp đặt hệ thống NGV, kỹ thuật viên hệ thống máy tính cũng được tổ chức giảng dạy. Học viện có một chương trình đào tạo kỹ thuật liên kết với Toyota.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kolej TAFE Seremban

Location: Kolej Tafe Seremban, Taman College Heights, Seremban, Negeri Sembilan, Ma-lai-xi-aPhone: +60 6-763 2020
Website: http://www.tafeseremban.edu.my/
Distance: 0 km