fbpx
Trường Cao đẳng Kingston là một trường cao đẳng đào tạo đại học và chuyên sâu được thành lập vào những năm 1960. Trường nằm tại Kingston upon Thames, Surrey. Trường có 3 cơ sở ở Kingston và có gần 3.500 sinh viên chính quy và 6.000 sinh viên phi chính quy hiện đăng ký học. Trường tổ chức một số khóa học hướng nghiệp trong các ngành như Thể thao, Làm đầu và Thẩm mỹ, Kinh doanh và Máy tính. Trường tổ chức các chương trình về Giáo dục người trưởng thành, Giáo dục đại học cũng như các khóa học ngắn hạn. Một số lĩnh vực được giảng dạy tại trường gồm có Cơ khí (Cơ), Quản lý, Âm nhạc, v.v.

 

Trường Cao đẳng Kingston là một trường cao đẳng đào tạo đại học và chuyên sâu được thành lập vào những năm 1960. Trường nằm tại Kingston upon Thames, Surrey. Trường có 3 cơ sở ở Kingston và có gần 3.500 sinh viên chính quy và 6.000 sinh viên phi chính quy hiện đăng ký học. Trường tổ chức một số khóa học hướng nghiệp trong các ngành như Thể thao, Làm đầu và Thẩm mỹ, Kinh doanh và Máy tính. Trường tổ chức các chương trình về Giáo dục người trưởng thành, Giáo dục đại học cũng như các khóa học ngắn hạn. Một số lĩnh vực được giảng dạy tại trường gồm có Cơ khí (Cơ), Quản lý, Âm nhạc, v.v.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Richmond and Hillcroft Adult and Community College

Location: Richmond and Hillcroft Adult Community College, Parkshot, London, UKPhone: +44 20 8891 5907
Website: http://www.rhacc.ac.uk/
Distance: 6.39 km

Oxford House College, London

Location: OHC ( Oxford House College), Hill Street, Richmond, UKPhone: +44 20 8332 7732
Website: http://www.ohcenglish.com/
Distance: 5.75 km

NESCOT

Location: Nescot, Reigate Road, Epsom, UKPhone: +44 20 8394 3038
Website: http://www.nescot.ac.uk/
Distance: 8.35 km

Milner School Of English Wimbledon

Location: Milner School Of English, The Broadway, London, Wimbledon, UKPhone: +44 20 8545 0300
Website: http://www.milnerschool.co.uk/
Distance: 7.57 km

Ces/Swandean School Of English, Wimbledon

Location: 271 Kingston Road, London SW19 3NW, UKPhone: +44 (0) 20854 35150
Website: https://www.ces-schools.com/english-schools/ces-london
Distance: 6.79 km

South Thames College

Location: South Thames College, Wandsworth High Street, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8918 7777
Website: https://www.south-thames.ac.uk/
Distance: 9.66 km