fbpx

Đại Học Dầu khí và Khoáng sản Quốc vương Fahd (King Fahd University of Petroleum & Minerals – KFUPM) là trường đại học được xếp hạng cao nhất ở Ả Rập Saudi. KFUPM là ngôi nhà chung của 10.000 sinh viên, cung cấp đa dạng các lựa chọn học tập ở sáu lĩnh vực bao gồm Kỹ thuật, Khoa học, Thiết kế Môi trường, Quản lý Công nghiệp và Khoa học Máy tính.

Đại Học Dầu khí và Khoáng sản Quốc vương Fahd (King Fahd University of Petroleum & Minerals – KFUPM) là trường đại học được xếp hạng cao nhất ở Ả Rập Saudi. KFUPM là ngôi nhà chung của 10.000 sinh viên, cung cấp đa dạng các lựa chọn học tập ở sáu lĩnh vực bao gồm Kỹ thuật, Khoa học, Thiết kế Môi trường, Quản lý Công nghiệp và Khoa học Máy tính.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

King Fahd University of Petroleum and Minerals

Location: King Fahd University Of Petroleum & Minerals, University Boulevard, Dhahran Saudi ArabiaPhone: +966 13 860 0000
Website: http://www.kfupm.edu.sa/
Distance: 0 km