fbpx

Đại Học Khoa học và Công nghệ Quốc vương Abdullah (King Abdullah University of Science and Technology – KAUST) là đại học nghiên cứu Khoa học và Công nghệ bậc sau đại học nằm bên bờ Biển Đỏ, Ả Rập Saudi. KAUST cung cấp các khóa học Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các lĩnh vực bao gồm Khoa học và Kỹ thuật Môi trường và Sinh học, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Điện tử và Toán học, Khoa học và Kỹ thuật Vật lý. Trường cũng có nhiều giảng viên nổi tiếng và cơ sở vật chất hiện đại.

Đại Học Khoa học và Công nghệ Quốc vương Abdullah (King Abdullah University of Science and Technology – KAUST) là đại học nghiên cứu Khoa học và Công nghệ bậc sau đại học nằm bên bờ Biển Đỏ, Ả Rập Saudi. KAUST cung cấp các khóa học Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các lĩnh vực bao gồm Khoa học và Kỹ thuật Môi trường và Sinh học, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Điện tử và Toán học, Khoa học và Kỹ thuật Vật lý. Trường cũng có nhiều giảng viên nổi tiếng và cơ sở vật chất hiện đại.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

King Abdullah University of Science and Technology

Location: King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal Saudi ArabiaPhone: +966 12 808 0900
Website: https://www.kaust.edu.sa/
Distance: 0 km