fbpx

King Abdulaziz University (KAU)

Ngày đăng 2019-01-07
Quốc gia Ả RẬP SAUDI
Xếp hạng
0.0

Thành lập năm 1387, Đại Học Quốc vương Abdulaziz (King Abdulaziz University – KAU) có 2 cơ sở riêng biệt tại Ả Rập Saudi. KAU là trường công, chuyên nghiên cứu với 14 khoa chính. Trường cung cấp hàng loạt các khóa đại học và sau đại học bằng tiếng Anh, gồm các lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Nghiên cứu Điện Ảnh, Kỹ sư Cơ khí và Vật liệu, Tâm lý học, Quản trị Rủi ro và Thống kê.

Thành lập năm 1387, Đại Học Quốc vương Abdulaziz (King Abdulaziz University – KAU) có 2 cơ sở riêng biệt tại Ả Rập Saudi. KAU là trường công, chuyên nghiên cứu với 14 khoa chính. Trường cung cấp hàng loạt các khóa đại học và sau đại học bằng tiếng Anh, gồm các lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Nghiên cứu Điện Ảnh, Kỹ sư Cơ khí và Vật liệu, Tâm lý học, Quản trị Rủi ro và Thống kê.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

King Abdulaziz University (KAU)

Location: King Abdulaziz University، Al Ehtifalat St, Jeddah Saudi ArabiaPhone: +966 12 640 0000
Website: https://www.kau.edu.sa/
Distance: 0 km