fbpx

Được thành lập vào năm 1919 tại Flint, bang Michigan, Kettering University có một di sản phong phú trong ngành công nghiệp ô tô. Ngày nay, các ừng viên vào Kettering University đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới. Trường hiện có 14 chương trình bằng cấp Đại Học; 11 chương trình bằng cấp thạc sĩ và một loạt các chuyên ngành và ngành nhỏ; tạo ra một trải nghiệm giáo dục nhằm kết nối một cách có hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua sự đổi mới công nghệ; các cơ hội có kinh nghiệm làm việc; chương trình học thuật nghiêm ngặt; sự lãnh đạo và dịch vụ; Kettering University đã phấn đấu để vượt quá mong đợi của sinh viên và giúp họ đạt được những mục tiêu phi thường.

Kettering University
Kettering University

Giới thiệu về trường Kettering University

Kettering University là trường đại học dẫn đầu quốc gia về kinh nghiệm STEM và giáo dục kinh doanh; tích hợp một chương trình học tập bao quát với kinh nghiệm chuyên nghiệp được áp dụng. Thông qua phương Pháp tiếp cận đã được chứng minh này; chúng tôi giúp sinh viên cơ hội nhận ra tiềm năng của mình; và thúc đẩy Ý tưởng của họ bằng cách kết hợp lý thuyết; và thực tiễn tốt hơn bất kỳ tổ chức nào trên thế giới. Kettering University cương quyết giúp cho sinh viên đạt được những thành tựu vượt trội thông qua đổi mới công nghệ; lãnh đạo và dịch vụ; xây dựng trên các giá trị khuyến khích sự; tôn trọng; chính trực, sáng tạo, hợp tác và xuất sắc trong sự phát triển; lãnh đạo toàn cầu;  tiếp cận cộng đồng.

Kettering University
Kettering University

Vị trí địa lý của trường Kettering University

Khuôn viên của Đại học Kettering nằm trên khoảng 90 mẫu đất dọc theo sông Flint ở phía tây của Flint. Vào năm 2012, với tư cách là một phần trong sứ mệnh của trường đại học để trở thành một nhà lãnh đạo tích cực trong việc phục hồi thành phố Flint; Kettering đã bắt đầu mua các tài sản đau khổ từ Ngân hàng Đất đai Genesee; phá hủy các công trình bị tàn phá; và tiếp quản bảo trì, cắt cỏ và bảo trì tính chất. 

Kettering University
Kettering University

Kettering đã nhận được thành công các khoản tài trợ ổn định khu phố từ Bộ Tư pháp và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để hỗ trợ việc phục hồi các khu phố gần khuôn viên trường và hình thành một kết nối có thể đi bộ từ khuôn viên của Kettering đến khu phát triển trung tâm Flint và trong khuôn viên của Đại học Michigan, Flint.

Chương trình giảng dạy của Kettering University

Học tập theo kinh nghiệm được nâng lên một cấp độ cao hơn tại Kettering University. Sinh viên sẽ luân phiên các học kỳ học thuật tại lớp học do những giảng viên uy tín giảng dạy với các học kỳ Co-op làm việc chuyên nghiệp toàn thời gian tại những công ty đối tác được đánh giá cao. Chương trình học tập theo kinh nghiệm tích hợp của Kettering được công nhận rằng có rất nhiều thứ để học hỏi ở chỗ làm việc cũng như ở trên giảng đường.

Kettering University
Kettering University

Mỗi khía cạnh kinh nghiệm của một sinh viên – thành công và thất bại, kinh nghiệm trong lớp; và đào tạo thực tế cho công việc SAU này;  là một cơ hội giáo dục. Tất cả những cơ hội này được thể hiện ở đỉnh cao kinh nghiệm của một sinh viên được hoàn thành trong cuối năm.

Trường hiện có 14 chương trình bằng cấp đại học, 11 chương trình bằng cấp thạc sĩ và một loạt các chuyên ngành và ngành nhỏ, tạo ra một trải nghiệm giáo dục nhằm kết nối một cách có hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành

Kettering University
Kettering University

Yêu cầu đầu vào của trường Kettering University

 • Điểm trung bình cấp 3 ít nhất 8.5/10 đối với cả 3 năm 10,11 và 12
 • IELTS/TOEFL

Được thành lập vào năm 1919 tại Flint, bang Michigan, Kettering University có một di sản phong phú trong ngành công nghiệp ô tô. Ngày nay, các ừng viên vào Kettering University đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới. Trường hiện có 14 chương trình bằng cấp Đại Học; 11 chương trình bằng cấp thạc sĩ và một loạt các chuyên ngành và ngành nhỏ; tạo ra một trải nghiệm giáo dục nhằm kết nối một cách có hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua sự đổi mới công nghệ; các cơ hội có kinh nghiệm làm việc; chương trình học thuật nghiêm ngặt; sự lãnh đạo và dịch vụ; Kettering University đã phấn đấu để vượt quá mong đợi của sinh viên và giúp họ đạt được những mục tiêu phi thường.

Kettering University
Kettering University

Giới thiệu về trường Kettering University

Kettering University là trường đại học dẫn đầu quốc gia về kinh nghiệm STEM và giáo dục kinh doanh; tích hợp một chương trình học tập bao quát với kinh nghiệm chuyên nghiệp được áp dụng. Thông qua phương Pháp tiếp cận đã được chứng minh này; chúng tôi giúp sinh viên cơ hội nhận ra tiềm năng của mình; và thúc đẩy Ý tưởng của họ bằng cách kết hợp lý thuyết; và thực tiễn tốt hơn bất kỳ tổ chức nào trên thế giới. Kettering University cương quyết giúp cho sinh viên đạt được những thành tựu vượt trội thông qua đổi mới công nghệ; lãnh đạo và dịch vụ; xây dựng trên các giá trị khuyến khích sự; tôn trọng; chính trực, sáng tạo, hợp tác và xuất sắc trong sự phát triển; lãnh đạo toàn cầu;  tiếp cận cộng đồng.

Kettering University
Kettering University

Vị trí địa lý của trường Kettering University

Khuôn viên của Đại học Kettering nằm trên khoảng 90 mẫu đất dọc theo sông Flint ở phía tây của Flint. Vào năm 2012, với tư cách là một phần trong sứ mệnh của trường đại học để trở thành một nhà lãnh đạo tích cực trong việc phục hồi thành phố Flint; Kettering đã bắt đầu mua các tài sản đau khổ từ Ngân hàng Đất đai Genesee; phá hủy các công trình bị tàn phá; và tiếp quản bảo trì, cắt cỏ và bảo trì tính chất. 

Kettering University
Kettering University

Kettering đã nhận được thành công các khoản tài trợ ổn định khu phố từ Bộ Tư pháp và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để hỗ trợ việc phục hồi các khu phố gần khuôn viên trường và hình thành một kết nối có thể đi bộ từ khuôn viên của Kettering đến khu phát triển trung tâm Flint và trong khuôn viên của Đại học Michigan, Flint.

Chương trình giảng dạy của Kettering University

Học tập theo kinh nghiệm được nâng lên một cấp độ cao hơn tại Kettering University. Sinh viên sẽ luân phiên các học kỳ học thuật tại lớp học do những giảng viên uy tín giảng dạy với các học kỳ Co-op làm việc chuyên nghiệp toàn thời gian tại những công ty đối tác được đánh giá cao. Chương trình học tập theo kinh nghiệm tích hợp của Kettering được công nhận rằng có rất nhiều thứ để học hỏi ở chỗ làm việc cũng như ở trên giảng đường.

Kettering University
Kettering University

Mỗi khía cạnh kinh nghiệm của một sinh viên – thành công và thất bại, kinh nghiệm trong lớp; và đào tạo thực tế cho công việc SAU này;  là một cơ hội giáo dục. Tất cả những cơ hội này được thể hiện ở đỉnh cao kinh nghiệm của một sinh viên được hoàn thành trong cuối năm.

Trường hiện có 14 chương trình bằng cấp đại học, 11 chương trình bằng cấp thạc sĩ và một loạt các chuyên ngành và ngành nhỏ, tạo ra một trải nghiệm giáo dục nhằm kết nối một cách có hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành

Kettering University
Kettering University

Yêu cầu đầu vào của trường Kettering University

 • Điểm trung bình cấp 3 ít nhất 8.5/10 đối với cả 3 năm 10,11 và 12
 • IELTS/TOEFL
Read more

Nhập học

 • MÙA ĐÔNG: 8 tháng 1 – 24 tháng 3
 • MÙA XUÂN: 2 tháng 4 – 15 tháng 6
 • MÙA HẠ: 9 tháng 7 – 22 tháng 9
 • MÙA THU: 1 tháng 10 – 15 tháng 12

Đánh giá và xếp hạng

 • Đại học Kettering đã được xếp hạng 59 trên toàn quốc và hạng nhất ở Michigan dựa trên kết quả của cựu sinh viên trong bảng xếp hạng của Tạp chí The Economist
 • Kettering đã xếp hạng sau đây trong Bảng Đánh giá Đại học của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ:
  • Hạng 5 toàn quốc và hạng nhất ở Michigan trong số các chương trình kỹ thuật bốn năm;
  • Hạng nhất toàn quốc và hạng nhất ở Michigan trong số các chương trình khoa học máy tính bốn năm;
  • Hạng 15 toàn quốc và hạng nhất ở Michigan trong số các chương trình khoa học sinh học bốn năm;
  • Hạng nhì toàn quốc và hạng nhất ở Michigan trong số các chương trình khoa học vật lý bốn năm;
  • Hạng nhất toàn quốc và hạng nhất ở Michigan trong số các chương trình toán học bốn năm;
  • Hạng nhì toàn quốc và hạng nhất ở Michigan trong số các chương trình kinh doanh bốn năm;
 • Đại học Kettering được xếp hạng 15 trên toàn quốc và chương trình Kỹ thuật Cơ khí đứng thứ bảy trong số tất cả các chương trình kỹ thuật không cấp bằng Tiến sĩ trong số về ”Các trường Đại học Tốt nhất”của Tạp chí U.S. News and World Report năm 2016.
 • Kettering cũng được xếp hạng 23 trong số tất cả các trường đại học ở vùng Trung Tây.
 • Kettering được xếp hạng 10 trong bài tường thuật của CNN Money năm 2015 xếp hạng các trường đại học tư thục về lợi tức đầu tư.
 • Trong năm 2015, Tạp chí Money Magazine xác định Kettering trong số 25 trường đại học, nơi sinh viên tốt nghiệp có thể kiếm được mức lương sáu con số chỉ với một bằng đại học.
 • Đại học Kettering được xếp hạng Nhất ở vùng Trung Tây và hạng 12 toàn quốc trong ”Return on Investment” (Lợi tức Đầu tư) theo bảng xếp hạng năm 2015 của PayScale.com.

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kettering University

Location: Kettering University, Campus Drive, Flint, MI, USAPhone: +1 810-762-9500
Website: https://www.kettering.edu/
Distance: 0 km

University of Michigan - Flint

Location: University of Michigan-Flint, East Kearsley Street, Flint, MI, USAPhone: +1 810-762-3300
Website: http://www.umflint.edu/
Distance: 2.02 km