fbpx

Học viện Kinh doanh và Công nghệ Kent đã và đang tổ chức các khóa học đào tạo nghề cho sinh viên kể từ khi được thành lập vào năm 1989. Học viện hiện có khoảng 650 sinh viên đăng ký trong nhiều khóa học khác nhau. Trường có 2 cơ sở: Trường Thông tin và Công nghệ và Trường Kinh doanh và Marketing, đều nằm tại trong thành phố Sydney, New South Wales. Trường tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ, cấp bằng và bằng cao cấp trong các lĩnh vực kế toán, marketing, quản lý kinh doanh, đa phương tiện, công nghệ thông tin và phát triển website.

Học viện Kinh doanh và Công nghệ Kent đã và đang tổ chức các khóa học đào tạo nghề cho sinh viên kể từ khi được thành lập vào năm 1989. Học viện hiện có khoảng 650 sinh viên đăng ký trong nhiều khóa học khác nhau. Trường có 2 cơ sở: Trường Thông tin và Công nghệ và Trường Kinh doanh và Marketing, đều nằm tại trong thành phố Sydney, New South Wales. Trường tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ, cấp bằng và bằng cao cấp trong các lĩnh vực kế toán, marketing, quản lý kinh doanh, đa phương tiện, công nghệ thông tin và phát triển website.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.66 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.04 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 3.34 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.01 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.61 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.78 km