fbpx

Đại học Kean (Kean University) là học viện công lập, được thành lập năm 1855 tại Union, New Jersey. Trường có hơn 13,000 sinh viên theo học tại các chương trình hệ đại học và cao học. Những khóa học được cung cấp thông qua trường nghệ thuật biểu diễn & hình ảnh, trung tâm khoa học New Jersey, các trường cao đẳng như kinh doanh & hành chính, khoa học xã hội & nhân văn, khoa học y tế & ứng dụng & tự nhiên, sư phạm, cao đẳng Nathan Weiss Graduate.

Đại học Kean (Kean University) là học viện công lập, được thành lập năm 1855 tại Union, New Jersey. Trường có hơn 13,000 sinh viên theo học tại các chương trình hệ đại học và cao học. Những khóa học được cung cấp thông qua trường nghệ thuật biểu diễn & hình ảnh, trung tâm khoa học New Jersey, các trường cao đẳng như kinh doanh & hành chính, khoa học xã hội & nhân văn, khoa học y tế & ứng dụng & tự nhiên, sư phạm, cao đẳng Nathan Weiss Graduate.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kean University

Location: Kean University, Morris Avenue, Union, NJ, USAPhone: +1 908-737-5326
Website: http://www.kean.edu/
Distance: 0 km

Seton Hall University

Location: Seton Hall University, South Orange Avenue, South Orange, NJ, USAPhone: +1 973-761-9000
Website: http://www.shu.edu/
Distance: 7.25 km

Rutgers, The State University of New Jersey, Newark

Location: Rutgers the State University of New Jersey: Dean's Office, Washington Street, Newark, NJ, USAPhone: +1 973-353-5128
Website: http://www.newark.rutgers.edu/
Distance: 8.71 km

New Jersey Institute of Technology

Location: New Jersey Institute of Technology, Doctor Martin Luther King Junior Boulevard, Newark, NJ, USAPhone: +1 973-596-3000
Website: http://www.njit.edu/
Distance: 8.51 km