fbpx

Kaplan Online Higher Education (KOHE)

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Kaplan Professional là nhà cung cấp giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, thuế, kế toán, bất động sản ở Úc. Căn cứ vào cơ chế tiêu chuẩn Australia, các khóa học được chứng nhận như đào tạo đại học, chứng chỉ dạy nghề.

Kaplan Professional là nhà cung cấp giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, thuế, kế toán, bất động sản ở Úc. Căn cứ vào cơ chế tiêu chuẩn Australia, các khóa học được chứng nhận như đào tạo đại học, chứng chỉ dạy nghề.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.95 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 4.72 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 3.6 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.33 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.94 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 2.1 km