fbpx

Kaplan International English

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia California, USA
Xếp hạng
0.0

Thông tin chung

Kaplan International English là một bộ phận của công ty giáo dục Kaplan Inc., có trụ sở tại London. Kaplan International English cung cấp các khóa học tiếng Anh, luyện thi đại học và luyện thi, các khóa học nền tảng học thuật và các chương trình tiếng Anh cho các học viên trẻ trên toàn thế giới.

Thông tin chung

Kaplan International English là một bộ phận của công ty giáo dục Kaplan Inc., có trụ sở tại London. Kaplan International English cung cấp các khóa học tiếng Anh, luyện thi đại học và luyện thi, các khóa học nền tảng học thuật và các chương trình tiếng Anh cho các học viên trẻ trên toàn thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southwestern Law School

Location: 3050 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010, USAPhone: +1 213-738-6700
Website: http://www.swlaw.edu/
Distance: 3.08 km

Shepherd University (Los Angeles)

Location: 3200 N San Fernando Rd, Los Angeles, CA 90065, USAPhone: (888) 370-7589
Website: https://osar.bppe.ca.gov/
Distance: 7.64 km

Stella Adler Academy of Acting and Theatre - Los Angeles

Location: 6773 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, USAPhone: +1 323-465-4446
Website: http://www.stellaadler-la.com/
Distance: 9.43 km

Fashion Institute of Design and Merchandising

Location: Fashion Institute of Design & Merchandising, South Grand Avenue, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 800-624-1200
Website: http://fidm.edu/
Distance: 0.45 km

California State University, Los Angeles

Location: California State University, Los Angeles, State University Dr, Los Angeles, CA, USAPhone: +1 323-343-3000
Website: http://www.calstatela.edu/
Distance: 8.72 km

Kaplan International English

Location: 700 South Flower Street, Los Angeles, California, Hoa KỳPhone: 01223 346180
Website: https://www.cambridgeeducationgroup.com/
Distance: 0 km