fbpx

Kaplan International English Brisbane

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Kaplan Aspect Brisbane nằm ở Brisbane, Queensland, Úc. Trường cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên trong nước và quốc tế. Trường được kiểm định bởi NEAS, tiếng Anh Úc và đăng ký với CRICOS. Các khóa học bao gồm chương trình tiếng Anh tổng quát – Anh ngữ tập trung và tiếng Anh trong các kỳ nghỉ, chuẩn bị kỳ thi Cambridge, chuẩn bị kỳ thi IELTS, tiếng Anh cho mục đích học tập và nhiều hơn nữa.

Kaplan Aspect Brisbane nằm ở Brisbane, Queensland, Úc. Trường cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên trong nước và quốc tế. Trường được kiểm định bởi NEAS, tiếng Anh Úc và đăng ký với CRICOS. Các khóa học bao gồm chương trình tiếng Anh tổng quát – Anh ngữ tập trung và tiếng Anh trong các kỳ nghỉ, chuẩn bị kỳ thi Cambridge, chuẩn bị kỳ thi IELTS, tiếng Anh cho mục đích học tập và nhiều hơn nữa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

BROWNS Professional

Location: 295 Ann Street, Brisbane City QLD 4000, AustraliaPhone: (+61 7) 3221 3225
Website: https://brownsprofessional.edu.au/blog/
Distance: 0.29 km

New York College

Location: New York College, Ipswich Road, Moorooka QLD, AustraliaPhone: +61 7 3848 4354
Website: http://www.newyorkcollege.edu.au/
Distance: 7.45 km

Torrens University

Location: Torrens University, Bowen Terrace, Fortitude Valley Queensland, ÚcPhone: +61 1300 575 803
Website: http://www.torrens.edu.au/studying/on-campus/brisbane-fortitude-valley
Distance: 0.77 km

Malyon College

Location: Malyon College, Prospect Road, Gaythorne Queensland, ÚcPhone: +61 7 3354 5656
Website: http://malyon.edu.au/
Distance: 7.44 km

College Australia

Location: College Australia (CA), Newmarket Road, Windsor Queensland, ÚcPhone: +61 7 3255 0506
Website: http://www.collegeaustralia.edu.au/
Distance: 2.97 km

College of Natural Beauty

Location: 11/269 Wickham St, Fortitude Valley QLD 4006, ÚcPhone: +61 1300 704 396
Distance: 1.05 km