fbpx

Kaplan International College Sydney Manly

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường Kaplan Aspect Sydney Manly nằm ở Manly, Sydney, Úc. Trường cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên trong nước và quốc tế. Các khóa học này bao gồm các chương trình trong tiếng Anh tổng quát – Anh ngữ tập trung và Anh ngữ trong các kỳ nghỉ, luyện thi Cambridge, tiếng Anh cho mục đích học tập, tiếng Anh cho trường trung học và gia sư riêng.

Trường Kaplan Aspect Sydney Manly nằm ở Manly, Sydney, Úc. Trường cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên trong nước và quốc tế. Các khóa học này bao gồm các chương trình trong tiếng Anh tổng quát – Anh ngữ tập trung và Anh ngữ trong các kỳ nghỉ, luyện thi Cambridge, tiếng Anh cho mục đích học tập, tiếng Anh cho trường trung học và gia sư riêng.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 9.06 km

Australian Institute of Professional Education (AIPE)

Location: Australian Institute of Professional Education Pty Ltd., Walker Street, North Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8412 9300
Distance: 8.57 km

Crown Institute of Business And Technology

Location: Crown Institute of Business and Technology, Pacific Highway, North Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9955 0488
Website: http://www.cibt.nsw.edu.au/
Distance: 8.8 km

Kaplan International College Sydney Manly

Location: Kaplan International, South Steyne, Manly New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9976 2422
Website: http://www.kaplaninternational.com/
Distance: 0 km

Nature Care College

Location: Nature Care College, Pacific Highway, Greenwich New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8423 8333
Website: http://www.naturecare.com.au/
Distance: 9.78 km

The College of Law

Location: The College of Law, Chandos Street, St Leonards New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9965 7000
Website: http://www.collaw.edu.au/
Distance: 9.01 km