fbpx

Kaplan International College Sydney City

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Kaplan Aspect Sydney, nằm ở Sydney, Úc, cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên trong nước và quốc tế. Các khóa học này bao gồm chương trình tiếng Anh tổng quát – Tiếng Anh trong các kỳ nghỉ và chương trình học kỳ và năm học tập trung, khóa học tiếng Anh kinh doanh, luyện thi Cambridge, luyện thi IELTS, khóa học bạc 50 +, tiếng Anh cho mục đích học tập, tiếng Anh cho trường trung học, các khóa học kinh doanh dạy nghề tại các cấp độ chứng chỉ, văn bằng và văn bằng cao cấp.

Kaplan Aspect Sydney, nằm ở Sydney, Úc, cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên trong nước và quốc tế. Các khóa học này bao gồm chương trình tiếng Anh tổng quát – Tiếng Anh trong các kỳ nghỉ và chương trình học kỳ và năm học tập trung, khóa học tiếng Anh kinh doanh, luyện thi Cambridge, luyện thi IELTS, khóa học bạc 50 +, tiếng Anh cho mục đích học tập, tiếng Anh cho trường trung học, các khóa học kinh doanh dạy nghề tại các cấp độ chứng chỉ, văn bằng và văn bằng cao cấp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.75 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.29 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.39 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.25 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.65 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.55 km