fbpx
Viện Hàn lâm Giáo dục Kaplan là thành viên của Kaplan Singapore thuộc Tập đoàn Kaplan, một trung tâm đào tạo lớn trên thế giới. Tập đoàn Kaplan đón tiếp hơn 1 triệu sinh viên tại 500 địa điểm khác nhau trên toàn câu. Viện Hàn lâm Giáo dục Kaplan cung cấp các chương trình cử nhân và cao học toàn thời gian cũng như các chương trình MBA từ các trường đại học danh giá của Mĩ, Úc và Châu Âu. Bằng cách này, sinh viên có thể kết thúc chương trình học một cách nhanh chóng.

 

Viện Hàn lâm Giáo dục Kaplan là thành viên của Kaplan Singapore thuộc Tập đoàn Kaplan, một trung tâm đào tạo lớn trên thế giới. Tập đoàn Kaplan đón tiếp hơn 1 triệu sinh viên tại 500 địa điểm khác nhau trên toàn câu. Viện Hàn lâm Giáo dục Kaplan cung cấp các chương trình cử nhân và cao học toàn thời gian cũng như các chương trình MBA từ các trường đại học danh giá của Mĩ, Úc và Châu Âu. Bằng cách này, sinh viên có thể kết thúc chương trình học một cách nhanh chóng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Real Estate and Construction Academy

Location: 80 Jurong East Street 21, Xinh-ga-poWebsite: http://www.reca.edu.sg/
Distance: 0.02 km

German Institute of Science and Technology - TUM Asia

Location: German Institute of Science and Technology - TUM Asia, Xinh-ga-poPhone: +65 6777 7407
Website: http://tum-asia.edu.sg/
Distance: 4.85 km

MDIS College

Location: Stirling Road, MDIS, Xinh-ga-poPhone: +65 6247 9111
Website: http://mdis.edu.sg/
Distance: 7.62 km

BMC International College

Location: Jurong Gateway Road, BMC International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6565 5655
Website: http://www.bmc.edu.sg/
Distance: 0.59 km

Chartered Institute of Technology

Location: Telok Blangah Street 31, Chartered Institute of Technology, Xinh-ga-poPhone: +65 6276 4890
Website: http://www.citech.edu.sg/
Distance: 9.76 km