fbpx

Kaplan Financial, Part of Kaplan Learning Institute

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Học viện đào tạo Kaplan (Kaplan Learning Institute) trước đây gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tài chính Kaplan (Kaplan Financial (S) Pte Ltd). Đây là một thành viên của tập đoàn Kaplan – đơn vị quốc tế hàng đầu cung cấp dịch vụ hướng nghiệp & giáo dục cho cá nhân, trường học, doanh nghiệp. Trường đăng ký dưới dạng học viện giáo dục tư thục với Hội đồng giáo dục tư nhân (Council for Private Education (CPE)) theo khuôn khổ đăng ký nâng cao. Kaplan đã được cấp chứng chỉ EduTrust. Trường có khoảng 12,000 sinh viên theo học các khóa học Kaplan Singapore toàn thời gian hoặc bán thời gian. Chương trình đào tạo từ cấp giấy chứng nhận, văn bằng đến tiêu chuẩn chuyên môn của Hiệp hội chứng nhận hành nghề kế toán (ACCA) & hành nghề phân tích tài chính (CFA), bằng MBAs, PhDs. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kinh doanh & quản lý, kế toán & tài chính, kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục, khoa học xã hội

 

Học viện đào tạo Kaplan (Kaplan Learning Institute) trước đây gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tài chính Kaplan (Kaplan Financial (S) Pte Ltd). Đây là một thành viên của tập đoàn Kaplan – đơn vị quốc tế hàng đầu cung cấp dịch vụ hướng nghiệp & giáo dục cho cá nhân, trường học, doanh nghiệp. Trường đăng ký dưới dạng học viện giáo dục tư thục với Hội đồng giáo dục tư nhân (Council for Private Education (CPE)) theo khuôn khổ đăng ký nâng cao. Kaplan đã được cấp chứng chỉ EduTrust. Trường có khoảng 12,000 sinh viên theo học các khóa học Kaplan Singapore toàn thời gian hoặc bán thời gian. Chương trình đào tạo từ cấp giấy chứng nhận, văn bằng đến tiêu chuẩn chuyên môn của Hiệp hội chứng nhận hành nghề kế toán (ACCA) & hành nghề phân tích tài chính (CFA), bằng MBAs, PhDs. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kinh doanh & quản lý, kế toán & tài chính, kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục, khoa học xã hội

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 2.8 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 2.59 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 5.94 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 3.89 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 5.47 km