fbpx

Đại học Bang Kansas được thành lập năm 1858 với cái tên Cao đẳng Trung tâm Bluemont. Bên cạnh cơ sở chính ở Manhattan, trường còn có 7 cơ sở khác ở Salina. Trung tâm nghiên cứu này đón tiếp hơn 23,000 sinh viên theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ khác nhau, thuộc các lĩnh vực như Nghệ thuật & Công nghệ; Kĩ thuật; Quản trị Kinh doanh; Giáo dục; Nông nghiệp; Sinh thái Nhân văn; Kiến trúc, Hoạnh định và Thiết kế; Kĩ thuật và Hàng không; Thú y.

Đại học Bang Kansas được thành lập năm 1858 với cái tên Cao đẳng Trung tâm Bluemont. Bên cạnh cơ sở chính ở Manhattan, trường còn có 7 cơ sở khác ở Salina. Trung tâm nghiên cứu này đón tiếp hơn 23,000 sinh viên theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ khác nhau, thuộc các lĩnh vực như Nghệ thuật & Công nghệ; Kĩ thuật; Quản trị Kinh doanh; Giáo dục; Nông nghiệp; Sinh thái Nhân văn; Kiến trúc, Hoạnh định và Thiết kế; Kĩ thuật và Hàng không; Thú y.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kansas State University

Location: Kansas State University, Manhattan, KS, USAPhone: +1 785-532-6011
Website: http://www.k-state.edu/
Distance: 0 km