fbpx

Thông tin chung

Đại học Johns Hopkins (Johns Hopkins University) được thành lập năm 1876. Trong buổi nhậm chức của hiệu trưởng đầu tiên, Daniel Coit Gilman đã hỏi ” Mục đích của chúng ta ở đây là gì?”. “Khuyến khích nghiên cứu …. và đề cao những học giả – những người mà sự xuất sắc của họ sẽ thúc đẩy ngành khoa học mà họ theo đuổi, và xã hội nơi họ sống”

 

Thông tin chung

Đại học Johns Hopkins (Johns Hopkins University) được thành lập năm 1876. Trong buổi nhậm chức của hiệu trưởng đầu tiên, Daniel Coit Gilman đã hỏi ” Mục đích của chúng ta ở đây là gì?”. “Khuyến khích nghiên cứu …. và đề cao những học giả – những người mà sự xuất sắc của họ sẽ thúc đẩy ngành khoa học mà họ theo đuổi, và xã hội nơi họ sống”

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Johns Hopkins Carey Business School

Location: Johns Hopkins Carey Business School, International Drive, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-234-9220
Website: http://www.carey.jhu.edu/
Distance: 5.36 km

Morgan State University

Location: Morgan State University, E Cold Spring Ln, Baltimore, MD, USAPhone: +1 443-885-3333
Website: http://www.morgan.edu/
Distance: 3.45 km

Towson University

Location: Towson University, York Road, Towson, MD, USAPhone: +1 410-704-2000
Website: http://www.towson.edu/
Distance: 7.12 km

University of Maryland, Baltimore

Location: University of Maryland, Baltimore, West Lexington Street, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-706-3100
Website: http://www.umaryland.edu/
Distance: 4.42 km

Johns Hopkins University

Location: 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland, Hoa KỳPhone: 410-516-8000
Website: https://www.jhu.edu/
Distance: 0 km

Maryland Institute College of Art

Location: 1300 West Mount Royal Avenue, Baltimore, Maryland, USAPhone: +1 410-669-9200
Website: https://www.mica.edu/
Distance: 2.36 km