fbpx

Đại Học John F. Kennedy (John F. Kennedy University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1965 tại Pleasant Hill, California. Trường đào tạo cho người đi làm với gần 2,000 học viên theo học hệ cử nhân, Cao học, chuyên ngành. Ngoài khuôn viên chính, học viện có 2 cơ sở khác: Campbell và Berkeley. Đại Học John F. Kennedy bao gồm các trường nghiên cứu tổng hợp, chuyên ngành tâm lý học hệ cao học, quản lý, Luật, phòng nghiên cứu bao tàng.

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Giới thiệu về trường John F. Kennedy University

Thành lập từ năm 1964, trường đại học John F. Kennedy (John F. Kennedy University) là trường đại học phi lợi nhuận với 3 phân hiệu tại khu vịnh San Francisco và là thành viên của hệ thống trường Đại học Quốc gia. Mức phí học tập giữa sinh viên trong nước và quốc tế là như nhau. Hơn nữa, học phí đối với bậc Đại học của trường luônthấp hơn khoảng 25% so với các trường Đại học tư khác trên toàn nước Mỹ.

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Vị trí địa lý của trường John F. Kennedy University

Trường tọa lạc tại vùng Vịnh San Francisco – một trong những khu vực thành thị lớn nhất Thế Giới. Vì vậy, sinh viên sẽ có cơ hội khám phá các nền văn hóa, nghệ thuật độc đáo cũng như những danh lam thắng cảnh với khung cảnh tuyệt vời như đảo Alcatraz, cầu Golden Gate…

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Chương trình giảng dạy tại John F. Kennedy University

Trường cung cấp các chương trình hoàn thành bậc đại học cho sinh viên hoàn thành các khóa học đại học trong 2 năm, cũng như các chương trình cấp chứng chỉ, bằng thạc sĩ và Tiến sĩ trong các ngành Khoa học Nhân Văn, Tâm lí học, Nghiên cứu chung, Nghiên cứu bảo tang, Luật, Quản trị khoa học, tổ chức thực thi Luật và Nghiên cứu Luật.

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Đại Học John F. Kennedy (John F. Kennedy University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1965 tại Pleasant Hill, California. Trường đào tạo cho người đi làm với gần 2,000 học viên theo học hệ cử nhân, Cao học, chuyên ngành. Ngoài khuôn viên chính, học viện có 2 cơ sở khác: Campbell và Berkeley. Đại Học John F. Kennedy bao gồm các trường nghiên cứu tổng hợp, chuyên ngành tâm lý học hệ cao học, quản lý, Luật, phòng nghiên cứu bao tàng.

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Giới thiệu về trường John F. Kennedy University

Thành lập từ năm 1964, trường đại học John F. Kennedy (John F. Kennedy University) là trường đại học phi lợi nhuận với 3 phân hiệu tại khu vịnh San Francisco và là thành viên của hệ thống trường Đại học Quốc gia. Mức phí học tập giữa sinh viên trong nước và quốc tế là như nhau. Hơn nữa, học phí đối với bậc Đại học của trường luônthấp hơn khoảng 25% so với các trường Đại học tư khác trên toàn nước Mỹ.

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Vị trí địa lý của trường John F. Kennedy University

Trường tọa lạc tại vùng Vịnh San Francisco – một trong những khu vực thành thị lớn nhất Thế Giới. Vì vậy, sinh viên sẽ có cơ hội khám phá các nền văn hóa, nghệ thuật độc đáo cũng như những danh lam thắng cảnh với khung cảnh tuyệt vời như đảo Alcatraz, cầu Golden Gate…

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University

Chương trình giảng dạy tại John F. Kennedy University

Trường cung cấp các chương trình hoàn thành bậc đại học cho sinh viên hoàn thành các khóa học đại học trong 2 năm, cũng như các chương trình cấp chứng chỉ, bằng thạc sĩ và Tiến sĩ trong các ngành Khoa học Nhân Văn, Tâm lí học, Nghiên cứu chung, Nghiên cứu bảo tang, Luật, Quản trị khoa học, tổ chức thực thi Luật và Nghiên cứu Luật.

John F. Kennedy University
John F. Kennedy University
Read more

Chi phí

(tham khảo)
  • Hệ Đại học: $20,000 / 1 năm
  • Hệ Sau Đại học: $15,255 / 1 năm

Địa điểm gần đây

Xem thêm

John F. Kennedy University

Location: John F Kennedy University, Pleasant Hill, CA, USAPhone: 844-890-6912
Website: https://www.jfku.edu/
Distance: 0 km

Diablo Valley College

Location: 321 Golf Club Road, Pleasant Hill, California, USAPhone: 925-685-1230
Website: https://www.dvc.edu/
Distance: 1.97 km