fbpx

Với hơn 33.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia, Johannes Gutenberg University Mainz (JGU), được thành lập vào năm 1477, là một trong những trường Đại Học lớn nhất Đức. JGU kết hợp hầu hết mọi khoa, ngành vào dưới cùng một trường bao gồm Trường Âm nhạc, Trung tâm Y tế Trường Đại học Mainz và Học viện Nghệ thuật Mainz. Trường cung cấp 75 ngành học và 242 khóa học bao gồm 106 khóa Cử nhân và 116 khóa thạc sỹ.

Với hơn 33.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia, Johannes Gutenberg University Mainz (JGU), được thành lập vào năm 1477, là một trong những trường Đại Học lớn nhất Đức. JGU kết hợp hầu hết mọi khoa, ngành vào dưới cùng một trường bao gồm Trường Âm nhạc, Trung tâm Y tế Trường Đại học Mainz và Học viện Nghệ thuật Mainz. Trường cung cấp 75 ngành học và 242 khóa học bao gồm 106 khóa Cử nhân và 116 khóa thạc sỹ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Johannes Gutenberg University Mainz

Location: Johannes Gutenberg University Mainz, Saarstraße, Mainz, GermanyPhone: +49 6131 390
Website: http://www.uni-mainz.de/
Distance: 0 km