fbpx

Đại Học Cát Lâm được thành lập vào năm 1946 và nằm trong danh sách 10 trường đại học quốc gia chuyên về nghiên cứu tốt nhất tại Trung Quốc. Ngoài việc sở hữu đến 7 cơ sở đào tạo, trường Jilin có đến 39 trường chuyên khoa giảng dạy 13 ngành. Sinh viên quốc tế học tập tại trường đến từ 25 quốc gia trên thế giới. Các chương trình học hệ Cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Y tá, Y khoa phòng ngừa (Preventive Medicine) và Ngoại giao trong khi các chương trình Thạc sĩ được dạy bằng tiếng Anh gồm Y khoa, Khoa học Môi trường và Quan hệ quốc tế. Trường đại học này có chương trình cấp học bổng và nhiều lựa chọn nhà ở cho sinh viên quốc tế.

Đại Học Cát Lâm được thành lập vào năm 1946 và nằm trong danh sách 10 trường đại học quốc gia chuyên về nghiên cứu tốt nhất tại Trung Quốc. Ngoài việc sở hữu đến 7 cơ sở đào tạo, trường Jilin có đến 39 trường chuyên khoa giảng dạy 13 ngành. Sinh viên quốc tế học tập tại trường đến từ 25 quốc gia trên thế giới. Các chương trình học hệ Cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Y tá, Y khoa phòng ngừa (Preventive Medicine) và Ngoại giao trong khi các chương trình Thạc sĩ được dạy bằng tiếng Anh gồm Y khoa, Khoa học Môi trường và Quan hệ quốc tế. Trường đại học này có chương trình cấp học bổng và nhiều lựa chọn nhà ở cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Jilin University

Location: Jilin University, Yatai Street, Nanguan, Changchun, Jilin, ChinaPhone: +86 431 8849 9001
Website: https://www.jlu.edu.cn/
Distance: 0 km