fbpx
Đại học James Cook Singapore (JCUS), được thành lập vào năm 2003, nằm ở Đường Upper Thomson, Singapore. JCUS là cơ sở châu Á của Đại học James Cook và tổ chức các chương trình dự bị đại học, đại học và sau đại học. Các khóa học đại học được tổ chức trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tâm lý học và kinh doanh. Các chương trình sau đại học bao gồm quản trị kinh doanh (marketing, quản lý nguồn nhân lực, tài chính và kế toán), giáo dục, hướng dẫn và tư vấn, CNTT, du lịch và quản lý khách sạn, và Thạc sỹ/Tiến sỹ Tâm lý học.

 

Đại học James Cook Singapore (JCUS), được thành lập vào năm 2003, nằm ở Đường Upper Thomson, Singapore. JCUS là cơ sở châu Á của Đại học James Cook và tổ chức các chương trình dự bị đại học, đại học và sau đại học. Các khóa học đại học được tổ chức trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tâm lý học và kinh doanh. Các chương trình sau đại học bao gồm quản trị kinh doanh (marketing, quản lý nguồn nhân lực, tài chính và kế toán), giáo dục, hướng dẫn và tư vấn, CNTT, du lịch và quản lý khách sạn, và Thạc sỹ/Tiến sỹ Tâm lý học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 5.57 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 3.04 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 2.64 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 7.32 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 2.12 km