Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

  Location: Polytechnic University Park, St Petersburg, Russia, 195251Phone: +7 (812) 297 16 16
  Website: https://english.spbstu.ru/
  Distance: 6.52 km

  ITMO University

  Location: ITMO University, Kronverkskiy Prospekt, Saint Petersburg, RussiaPhone: +7 812 232-97-04
  Website: http://www.ifmo.ru/
  Distance: 0 km

  Saint-Petersburg State University

  Location: Saint Petersburg State University, University Embankment, Saint Petersburg, RussiaPhone: +7 812 328-20-00
  Website: http://www.spbu.ru/
  Distance: 1.78 km