fbpx

ITC School of Laws

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Học viện quản lý Auston (Auston Institute of Management) cung cấp một loạt các văn bằng và các khóa họcvới nhiều cấp độ để chuẩn bị cho sinh viên cho vai trò quản lý trong ngành công nghiệp. Chiếm diện tích khoảng 16.000 mét vuông, khu học xá Auston bao gồm các cơ sở đào tạo và hành chính của các Khoa Kinh doanh (tập trung trong các lĩnh vực Kế toán chiến lược, quản lý và Tài chính, Quản lý Công nghệ, Hệ thống thông tin, máy tính, tiếp thị, và nguồn nhân lực quản lý), Khoa máy tính và Kỹ thuật, Khoa Ngôn ngữ tiếng Anh. Auston của Chứng chỉ và chứng chỉ nâng cao được công nhận bởi Hội đồng công nhận đào tạo, Tây Úc.

 

Học viện quản lý Auston (Auston Institute of Management) cung cấp một loạt các văn bằng và các khóa họcvới nhiều cấp độ để chuẩn bị cho sinh viên cho vai trò quản lý trong ngành công nghiệp. Chiếm diện tích khoảng 16.000 mét vuông, khu học xá Auston bao gồm các cơ sở đào tạo và hành chính của các Khoa Kinh doanh (tập trung trong các lĩnh vực Kế toán chiến lược, quản lý và Tài chính, Quản lý Công nghệ, Hệ thống thông tin, máy tính, tiếp thị, và nguồn nhân lực quản lý), Khoa máy tính và Kỹ thuật, Khoa Ngôn ngữ tiếng Anh. Auston của Chứng chỉ và chứng chỉ nâng cao được công nhận bởi Hội đồng công nhận đào tạo, Tây Úc.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 1.47 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 3.91 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 7.01 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 3.21 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 6.28 km