Được thành lập năm 1990, cao đẳng quốc tế Thái Bình Dương (International Pacific College) cấp bằng, giấy chứng nhận, đào tạo hệ Cao học, chương trình thạc sỹ nghiên cứu quốc tế (PDIS). Các khóa học chuyên ngành được tổ chức đào tạo như quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, thương mại, quản lý kinh doanh, chính trị, giải quyết xung đột. Học viện được NZQA công nhận, với khuôn viên trường tại Palmerston North và 1 cơ sở tại Queenstown NZ

Được thành lập năm 1990, cao đẳng quốc tế Thái Bình Dương (International Pacific College) cấp bằng, giấy chứng nhận, đào tạo hệ Cao học, chương trình thạc sỹ nghiên cứu quốc tế (PDIS). Các khóa học chuyên ngành được tổ chức đào tạo như quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, thương mại, quản lý kinh doanh, chính trị, giải quyết xung đột. Học viện được NZQA công nhận, với khuôn viên trường tại Palmerston North và 1 cơ sở tại Queenstown NZ

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  IPU New Zealand Tertiary Institute

  Location: IPU New Zealand Aokautere Drive, Fitzherbert, Palmerston North, New ZealandPhone: +64 800 367 472
  Website: http://www.ipu.ac.nz/
  Distance: 0 km

  Universal College of Learning (UCOL)

  Location: Universal College of Learning (UCOL) Princess Street, Palmerston North, New ZealandPhone: +64 6-952 7000
  Website: http://www.ucol.ac.nz
  Distance: 4.64 km