fbpx

Được thành lập năm 1990, cao đẳng quốc tế Thái Bình Dương (International Pacific College) cấp bằng, giấy chứng nhận, đào tạo hệ Cao học, chương trình thạc sỹ nghiên cứu quốc tế (PDIS). Các khóa học chuyên ngành được tổ chức đào tạo như quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, thương mại, quản lý kinh doanh, chính trị, giải quyết xung đột. Học viện được NZQA công nhận, với khuôn viên trường tại Palmerston North và 1 cơ sở tại Queenstown NZ

Được thành lập năm 1990, cao đẳng quốc tế Thái Bình Dương (International Pacific College) cấp bằng, giấy chứng nhận, đào tạo hệ Cao học, chương trình thạc sỹ nghiên cứu quốc tế (PDIS). Các khóa học chuyên ngành được tổ chức đào tạo như quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, thương mại, quản lý kinh doanh, chính trị, giải quyết xung đột. Học viện được NZQA công nhận, với khuôn viên trường tại Palmerston North và 1 cơ sở tại Queenstown NZ

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

IPU New Zealand Tertiary Institute

Location: IPU New Zealand Aokautere Drive, Fitzherbert, Palmerston North, New ZealandPhone: +64 800 367 472
Website: http://www.ipu.ac.nz/
Distance: 0 km

Universal College of Learning (UCOL)

Location: Universal College of Learning (UCOL) Princess Street, Palmerston North, New ZealandPhone: +64 6-952 7000
Website: http://www.ucol.ac.nz
Distance: 4.64 km