fbpx

Cao đẳng Iona (Iona College) là trường Cơ Đốc giáo Hoa Kỳ, đào tạo hệ Đại Học tại New Rochelle, New York. Được thành lập năm 1940, học viện có 4,300 sinh viên theo học. Iona cung cấp hơn 40 chuyên ngành khác nhau, một số đề tài phụ, bằng thạc sỹ, chứng chỉ trong nhiều môn học. Lĩnh vực được giảng dạy như báo chí, khoa học, tâm lý học, truyền thông đại chúng, nghệ thuật tự do, quản trị kinh doanh (quản lý, kế toán, marketing). Cao đẳng Iona là hội viên của Hiệp hội các trường cao đẳng/đại học tiên tiến về kinh doanh.

Iona College
Iona College

Giới thiệu về trường Iona College

Trường Cao đẳng Iona là một Giáo đoàn thuộc Công giáo Anh em liên kết với 4 năm Cao đẳng tại New Rochelle, New York. Trường cung cấp chương trình Cử nhân, BS, BBA, và BPS và một số chương trình thạc sĩ. Một chương trình danh dự, với các khóa học đặc biệt, hội thảo, tư vấn, và cơ hội ngoài khuôn viên, sẵn có cho sinh viên hàng đầu.

Iona College
Iona College

Trường Iona có khoảng 40.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực nghệ thuật & giải trí, sinh viên tốt nghiệp của trường Iona bao gồm Bud Cort, diễn viên đóng trong “Harold and Maude” và “MASH”; Terry Finn, Broadway và nữ diễn viên Hollywood. Trong lĩnh vực kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp của Trường Iona bao gồm: Linda Bruno, Ủy viên Hội nghị Skyline; Thomas E. Hales, cựu Giám đốc điều hành và Chủ tịch U.SB. Holding Co., Inc. Trong các lĩnh vực Luật Pháp và chính phủ, sinh viên tốt nghiệp của Trường Iona bao gồm Robert J. Corcoran, cựu Tư pháp Tối cao tại Arizona.

Iona College
Iona College

Vị trí địa lý của trường Iona College

Khuôn viên chính của Iona College nằm ở New Rochelle, New York. Các cơ sở hành chánh chính, cơ sở vật chất và dịch vụ chuyên ngành của Iona được cung cấp tại địa điểm này để hỗ trợ tất cả các chương trình học tập và sinh viên. Tất cả các cơ sở đều mở cửa trong lịch trình hoạt động thường xuyên của Trường.

Iona College
Iona College

Tổng quát về các cơ sở và dịch vụ này được cung cấp dưới đây:

 • Trung tâm Tài nguyên Học thuật Samuel Rudin (ARC), tọa lạc tại Amend Hall, giúp cho sinh viên tốt nghiệp muốn nâng cao kỹ năng học tập của họ hoặc những học sinh cần được giúp đỡ trong việc học. Làm việc trên cơ sở một đối một hoặc từng nhóm nhỏ, nhân viên chuyên nghiệp và các trợ giáo giúp sinh viên tiếp thu, cải tiến hoặc làm mới các kỹ năng liên quan đến quá trình học tập của họ.
 • Trung tâm Nghệ thuật của trường Cao đẳng Iona là phòng Mỹ thuật; các văn phòng của khoa; phòng học và studio dành cho nghệ thuật thị giác; điêu khắc; âm nhạc và khiêu vũ.
 • Hai thư viện của trường, là thư viện Ryan và thư viện Helen T. Arigoni/ Trung tâm Công Nghệ, các bộ sưu tập phong phú và ccung cấp truy cập máy tính cho bộ sưu tập trên toàn thế giới. Ngoài ra, các thư viện có khoảng 130 máy trạm kết nối mạng; cũng như mạng không dây. Có hơn 400 chỗ ngồi cho nhóm và tư nhân nghiên cứu, không gian để nghe nhìn, ba phòng học đa phương tiện và một giảng đường có 200 chỗ ngồi. Hơn nữa, Thư viện Ryan còn có một phoogn hội thảo và sáu phòng học/ làm việc nhóm có trang bị thiết bị công nghệ.
 • Công nghệ thông tin hỗ trợ cả các hoạt động tính toán hành chính và học thuật trong khuôn viên. Mạng lưới trường bao gồm 120 máy chủ và 1.433 máy trạm. 738 máy trong số máy trạm này có sẵn trong khuôn viên để sử dụng cho sinh viên.
Iona College
Iona College

Chương trình giảng dạy tại Iona College

 • Chương trình Đại học
  • Chọn từ hơn 40 chuyên ngành: Kế toán; Hóa sinh; Quản trị kinh doanh; Khoa học máy tính; Marketing; Quảng cáo; Báo chí; Truyền thông; Truyền hình; quan hệ công chúng; Y khoa…
  • Cung cấp các chương trình học; 2 đợt tuyển sinh mỗi năm
  • Các khóa học Chuẩn cho Chương trình cử nhân là 12-18 Tín mỗi kỳ
Iona College
Iona College
 • Chương trình SAU đại học
  • Trường kinh doanh Hagan cung cấp các chương trình học, 4 lần mỗi năm. Bao gồm các ngành: Công nghệ; Truyền thông và Viễn thông trong Thể thao và Giải trí; Quản lý Y tế; Quản trị nhân sự; Marketing…
  • Trường Nghệ thuật và Khoa học Cung cấp chương trình học, 3 lần mỗi năm, bao gồm các ngành: An ninh mạng; Sự phát triển trò chơi; Tư pháp Hình sự; Quan hệ công chúng; Tâm lý học; Lịch sử…
  • Các khóa học chuẩn cho các chương trình sau đại học là 9 tín chỉ mỗi kỳ
Iona College
Iona College

Yêu cầu đầu vào của Iona College

 • Đại học và Sau đại học: TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.5
 • ESL: Có

Cao đẳng Iona (Iona College) là trường Cơ Đốc giáo Hoa Kỳ, đào tạo hệ Đại Học tại New Rochelle, New York. Được thành lập năm 1940, học viện có 4,300 sinh viên theo học. Iona cung cấp hơn 40 chuyên ngành khác nhau, một số đề tài phụ, bằng thạc sỹ, chứng chỉ trong nhiều môn học. Lĩnh vực được giảng dạy như báo chí, khoa học, tâm lý học, truyền thông đại chúng, nghệ thuật tự do, quản trị kinh doanh (quản lý, kế toán, marketing). Cao đẳng Iona là hội viên của Hiệp hội các trường cao đẳng/đại học tiên tiến về kinh doanh.

Iona College
Iona College

Giới thiệu về trường Iona College

Trường Cao đẳng Iona là một Giáo đoàn thuộc Công giáo Anh em liên kết với 4 năm Cao đẳng tại New Rochelle, New York. Trường cung cấp chương trình Cử nhân, BS, BBA, và BPS và một số chương trình thạc sĩ. Một chương trình danh dự, với các khóa học đặc biệt, hội thảo, tư vấn, và cơ hội ngoài khuôn viên, sẵn có cho sinh viên hàng đầu.

Iona College
Iona College

Trường Iona có khoảng 40.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực nghệ thuật & giải trí, sinh viên tốt nghiệp của trường Iona bao gồm Bud Cort, diễn viên đóng trong “Harold and Maude” và “MASH”; Terry Finn, Broadway và nữ diễn viên Hollywood. Trong lĩnh vực kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp của Trường Iona bao gồm: Linda Bruno, Ủy viên Hội nghị Skyline; Thomas E. Hales, cựu Giám đốc điều hành và Chủ tịch U.SB. Holding Co., Inc. Trong các lĩnh vực Luật Pháp và chính phủ, sinh viên tốt nghiệp của Trường Iona bao gồm Robert J. Corcoran, cựu Tư pháp Tối cao tại Arizona.

Iona College
Iona College

Vị trí địa lý của trường Iona College

Khuôn viên chính của Iona College nằm ở New Rochelle, New York. Các cơ sở hành chánh chính, cơ sở vật chất và dịch vụ chuyên ngành của Iona được cung cấp tại địa điểm này để hỗ trợ tất cả các chương trình học tập và sinh viên. Tất cả các cơ sở đều mở cửa trong lịch trình hoạt động thường xuyên của Trường.

Iona College
Iona College

Tổng quát về các cơ sở và dịch vụ này được cung cấp dưới đây:

 • Trung tâm Tài nguyên Học thuật Samuel Rudin (ARC), tọa lạc tại Amend Hall, giúp cho sinh viên tốt nghiệp muốn nâng cao kỹ năng học tập của họ hoặc những học sinh cần được giúp đỡ trong việc học. Làm việc trên cơ sở một đối một hoặc từng nhóm nhỏ, nhân viên chuyên nghiệp và các trợ giáo giúp sinh viên tiếp thu, cải tiến hoặc làm mới các kỹ năng liên quan đến quá trình học tập của họ.
 • Trung tâm Nghệ thuật của trường Cao đẳng Iona là phòng Mỹ thuật; các văn phòng của khoa; phòng học và studio dành cho nghệ thuật thị giác; điêu khắc; âm nhạc và khiêu vũ.
 • Hai thư viện của trường, là thư viện Ryan và thư viện Helen T. Arigoni/ Trung tâm Công Nghệ, các bộ sưu tập phong phú và ccung cấp truy cập máy tính cho bộ sưu tập trên toàn thế giới. Ngoài ra, các thư viện có khoảng 130 máy trạm kết nối mạng; cũng như mạng không dây. Có hơn 400 chỗ ngồi cho nhóm và tư nhân nghiên cứu, không gian để nghe nhìn, ba phòng học đa phương tiện và một giảng đường có 200 chỗ ngồi. Hơn nữa, Thư viện Ryan còn có một phoogn hội thảo và sáu phòng học/ làm việc nhóm có trang bị thiết bị công nghệ.
 • Công nghệ thông tin hỗ trợ cả các hoạt động tính toán hành chính và học thuật trong khuôn viên. Mạng lưới trường bao gồm 120 máy chủ và 1.433 máy trạm. 738 máy trong số máy trạm này có sẵn trong khuôn viên để sử dụng cho sinh viên.
Iona College
Iona College

Chương trình giảng dạy tại Iona College

 • Chương trình Đại học
  • Chọn từ hơn 40 chuyên ngành: Kế toán; Hóa sinh; Quản trị kinh doanh; Khoa học máy tính; Marketing; Quảng cáo; Báo chí; Truyền thông; Truyền hình; quan hệ công chúng; Y khoa…
  • Cung cấp các chương trình học; 2 đợt tuyển sinh mỗi năm
  • Các khóa học Chuẩn cho Chương trình cử nhân là 12-18 Tín mỗi kỳ
Iona College
Iona College
 • Chương trình SAU đại học
  • Trường kinh doanh Hagan cung cấp các chương trình học, 4 lần mỗi năm. Bao gồm các ngành: Công nghệ; Truyền thông và Viễn thông trong Thể thao và Giải trí; Quản lý Y tế; Quản trị nhân sự; Marketing…
  • Trường Nghệ thuật và Khoa học Cung cấp chương trình học, 3 lần mỗi năm, bao gồm các ngành: An ninh mạng; Sự phát triển trò chơi; Tư pháp Hình sự; Quan hệ công chúng; Tâm lý học; Lịch sử…
  • Các khóa học chuẩn cho các chương trình sau đại học là 9 tín chỉ mỗi kỳ
Iona College
Iona College

Yêu cầu đầu vào của Iona College

 • Đại học và Sau đại học: TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.5
 • ESL: Có
Read more

Chi phí

 • Học phí: $33,124
 • Ăn ở: $12,980
 • Phí chương trình: $2,200
 • Tổng chi phí (trên I-20): $49,304

Đánh giá và xếp hạng

 • Đứng thứ 87 theo bảng xếp hạng các trường Đại học tại Mỹ của Payscale năm 2014, dựa trên những gì thu lại được khi đầu tư.
 • Được kiểm định bởi Hội các trường Đại học thuộc Hiệp hội các trường Đại học tại Midde States (Commission on Higher Education of the Middle States Association of Colleges and Schools)

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Iona College

Location: Iona College, North Avenue, New Rochelle, NY, USAPhone: +1 914-633-2000
Website: http://www.iona.edu/
Distance: 0 km

Sarah Lawrence College

Location: Sarah Lawrence College, Mead Way, Bronxville, NY, USAPhone: +1 914-337-0700
Website: http://www.sarahlawrence.edu/
Distance: 4.89 km