fbpx
Được thành lập vào năm 1992, Trường Đại học Y Quốc tế (IMU) là cơ sở đào tạo y khoa tư nhân đầu tiên của Malaysia và là một cơ sở danh tiếng quốc tế. Trường cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục cao ở cấp đại học và mở rộng các chương trình đại học của họ ra ngoài các chương trình y tế, dược và điều dưỡng tới nha khoa và các chương trình khoa học y tế. Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Trường khuyến khích hoạt động nghiên cứu và cũng cung cấp hỗ trợ hành chính mạnh mẽ cho sinh viên những người đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ tư nhân và chính phủ khác nhau.

 

Được thành lập vào năm 1992, Trường Đại học Y Quốc tế (IMU) là cơ sở đào tạo y khoa tư nhân đầu tiên của Malaysia và là một cơ sở danh tiếng quốc tế. Trường cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục cao ở cấp đại học và mở rộng các chương trình đại học của họ ra ngoài các chương trình y tế, dược và điều dưỡng tới nha khoa và các chương trình khoa học y tế. Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Trường khuyến khích hoạt động nghiên cứu và cũng cung cấp hỗ trợ hành chính mạnh mẽ cho sinh viên những người đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ tư nhân và chính phủ khác nhau.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Brickfields Asia College

Location: Brickfields Asia College (BAC), Jalan Utara, Section 14, Petaling Jaya, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 1-800-88-1222
Website: http://www.bac.edu.my/
Distance: 7.45 km

HELP College of Arts and Technology

Location: HELP College of Arts & Technology, Jalan Metro Pudu 2, Fraser Business Park, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-2788 2000
Website: http://www.helpcat.edu.my/
Distance: 8.2 km

Reliance College

Location: Reliance College, Jalan Dua, Chan Sow Lin, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, MalaysiaPhone: +60 3-9222 5555
Website: http://www.reliance.edu.my/
Distance: 7.71 km

Binary University of Management and Entrepreneurship

Location: Binary University of Management & Entrepreneurship, Persiaran Puchong Jaya Selatan, Bandar Puchong Jaya, Puchong, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-8070 6590
Website: https://binary.edu.my/
Distance: 7.74 km

Malvern International

Location: Malvern International College, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-5622 2311
Website: https://malverninternational.edu.my/
Distance: 8.44 km

Methodist College Kuala Lumpur

Location: Methodist College Kuala Lumpur (MCKL), Kuala Lumpur, Brickfields, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-2274 6711
Website: http://www.mckl.edu.my/
Distance: 7.96 km