fbpx
IIUM được thành lập vào năm 1983. Trường nỗ lực sát nhập Tri thức Hồi giáo công khai và Khoa học nhân văn. Trường có hai cơ sở, một ở Kuala Lampur và một ở Kuantan, cách Kuala Lumpur khoảng 250 km. Từ khi thành lập, tiếng Anh được sử dụng vừa là ngôn ngữ phương tiện giảng dạy và vừa là ngôn ngữ quản lý. IIUM hoạt động dưới sự chỉ đạo của một Hội đồng quản trị của Thống đốc với các đại diện từ tám chính phủ tài trợ và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC).

 

IIUM được thành lập vào năm 1983. Trường nỗ lực sát nhập Tri thức Hồi giáo công khai và Khoa học nhân văn. Trường có hai cơ sở, một ở Kuala Lampur và một ở Kuantan, cách Kuala Lumpur khoảng 250 km. Từ khi thành lập, tiếng Anh được sử dụng vừa là ngôn ngữ phương tiện giảng dạy và vừa là ngôn ngữ quản lý. IIUM hoạt động dưới sự chỉ đạo của một Hội đồng quản trị của Thống đốc với các đại diện từ tám chính phủ tài trợ và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC).

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Legend International College of Hospitality and Tourism

Location: Legend International College of Hospitality & Tourism, Titiwangsa Sentral, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-2771 1771
Distance: 9.73 km

International College of Music (ICOM)

Location: International College Of Music, Lorong Setapak, Pekeliling, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-4023 6000
Website: http://icom.edu.my/
Distance: 8.64 km

Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

Location: Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), Jalan Tun Razak, Hampshire Park, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-2730 7000
Website: http://www.unirazak.edu.my/
Distance: 9.94 km

Victoria International College

Location: Victoria International College, Jalan Kampung Batu, Kampung Batu, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 17-335 4055
Website: http://www.vicmy.com/
Distance: 8.3 km

Malaysian Institute of Art (MIA)

Location: Malaysian Institute Of Art, Jalan Bandar 11, Taman Melawati, Kuala Lumpur, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-4108 8100
Website: http://www.mia.edu.my/
Distance: 4.55 km

Geomatika University College

Location: Geomatika University College, Setiawangsa, Kuala Lumpur, Vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-4252 4576
Website: http://geomatika.edu.my/
Distance: 7.87 km