fbpx

International House Newcastle

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Gateshead College

Location: Baltic Campus, Gateshead, UKPhone: +44 191 490 0300
Website: http://www.gateshead.ac.uk/
Distance: 1.63 km

Newcastle College University Centre

Location: Newcastle College, Muscott Grove, Newcastle, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 200 4735
Website: http://www.ncl-coll.ac.uk/
Distance: 4.36 km

Newcastle University

Location: Newcastle University, Newcastle, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 208 6000
Website: http://www.ncl.ac.uk/
Distance: 0.61 km

Northumbria University, Newcastle

Location: Northumbria University, Ellison Place, Newcastle, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 232 6002
Website: http://www.northumbria.ac.uk/
Distance: 0.73 km