fbpx

Cao đẳng quản lý quốc tế, Sydney (International College of Management, Sydney (ICMS)) được thành lập năm 1996 tại Manly, NSW. Liên kết với đối tác chiến lược – đại học Macquarie, học viện cấp giấy chứng nhận, cử nhân liên kết, thạc sỹ trong những lĩnh vực như khách sạn, tổ chức sự kiện, du lịch, bán lẻ, thể thao, bất động sạn. Trường cũng có các khóa học ngắn hạn, chương trình dự bị và tiếng Anh. Bằng sau đại học bao gồm thạc sỹ kinh doanh quốc tế, thạc sỹ thương mại về kinh doanh, chứng chỉ kinh doanh cao học.

Cao đẳng quản lý quốc tế, Sydney (International College of Management, Sydney (ICMS)) được thành lập năm 1996 tại Manly, NSW. Liên kết với đối tác chiến lược – đại học Macquarie, học viện cấp giấy chứng nhận, cử nhân liên kết, thạc sỹ trong những lĩnh vực như khách sạn, tổ chức sự kiện, du lịch, bán lẻ, thể thao, bất động sạn. Trường cũng có các khóa học ngắn hạn, chương trình dự bị và tiếng Anh. Bằng sau đại học bao gồm thạc sỹ kinh doanh quốc tế, thạc sỹ thương mại về kinh doanh, chứng chỉ kinh doanh cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 9.38 km

Australian Institute of Professional Education (AIPE)

Location: Australian Institute of Professional Education Pty Ltd., Walker Street, North Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8412 9300
Distance: 8.71 km

Crown Institute of Business And Technology

Location: Crown Institute of Business and Technology, Pacific Highway, North Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9955 0488
Website: http://www.cibt.nsw.edu.au/
Distance: 8.95 km

Kaplan International College Sydney Manly

Location: Kaplan International, South Steyne, Manly New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9976 2422
Website: http://www.kaplaninternational.com/
Distance: 0.85 km

The College of Law

Location: The College of Law, Chandos Street, St Leonards New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9965 7000
Website: http://www.collaw.edu.au/
Distance: 9.34 km

Sydney Beauty and Dermal Institute

Location: Sydney Beauty & Dermal Institute, New South Head Road, Edgecliff New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9326 2211
Website: http://www.sbdi.com.au/
Distance: 9.92 km