fbpx

International Career Institute

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Học viện Sự nghiệp quốc tế (ICI) là một cơ sở đào tạo từ xa hàng đầu ở Luân Đôn. Sử dụng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành và các nguồn tài nguyên lớn nhất, ICI tổ chức hơn 100 khóa học chú trọng vào phong cách sống và sự nghiệp sôi động cho nhiều người và giới kinh doanh. ICI được công nhận trên toàn thế giới và các khóa học của trường đã được phát triển với sự hợp tác của các cơ sở giáo dục chính phủ và đại diện trong ngành.

Học viện Sự nghiệp quốc tế (ICI) là một cơ sở đào tạo từ xa hàng đầu ở Luân Đôn. Sử dụng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành và các nguồn tài nguyên lớn nhất, ICI tổ chức hơn 100 khóa học chú trọng vào phong cách sống và sự nghiệp sôi động cho nhiều người và giới kinh doanh. ICI được công nhận trên toàn thế giới và các khóa học của trường đã được phát triển với sự hợp tác của các cơ sở giáo dục chính phủ và đại diện trong ngành.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southwestern Law School

Location: 3050 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010, USAPhone: +1 213-738-6700
Website: http://www.swlaw.edu/
Distance: 8.99 km

Stella Adler Academy of Acting and Theatre - Los Angeles

Location: 6773 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, USAPhone: +1 323-465-4446
Website: http://www.stellaadler-la.com/
Distance: 4.22 km

International Career Institute

Location: 8721 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, USAPhone: 1 888 717 8844
Website: https://www.icieducation.com/
Distance: 0 km

University of California, Los Angeles

Location: University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USAPhone: 310-825-4321
Website: http://www.ucla.edu/
Distance: 6.28 km