fbpx

International Aviation Academy of New Zealand

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0

Địa điểm gần đây

Xem thêm

CCEL Christchurch

Location: CCEL Christchurch Solway Avenue, Ilam, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-343 3790
Website: http://www.ccel.co.nz/
Distance: 5.31 km

The University of Canterbury English Language Centre

Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
Website: http://www.canterbury.ac.nz/
Distance: 6.25 km

The University of Canterbury Foundation Studies

Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
Website: http://www.canterbury.ac.nz/
Distance: 6.25 km

New Zealand College of Business

Location: New Zealand College of Business Bishopdale Court, Bishopdale, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-379 6668
Website: http://www.nzcb.ac.nz/
Distance: 4.6 km

International Aviation Academy of New Zealand

Location: International Aviation Academy of New Zealand (IAANZ) Aviation Drive, Harewood, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-358 0477
Website: https://www.flighttraining.co.nz/
Distance: 0 km

Wilkinson's English Language School

Location: Wilkinson's English Language School Twigger Street, Addington, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-348 6441
Website: http://www.wels.ac.nz/
Distance: 9.21 km