International Aviation Academy of New Zealand

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0

Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  CCEL Christchurch

  Location: CCEL Christchurch Solway Avenue, Ilam, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-343 3790
  Website: http://www.ccel.co.nz/
  Distance: 5.31 km

  The University of Canterbury English Language Centre

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 6.25 km

  The University of Canterbury Foundation Studies

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 6.25 km

  New Zealand College of Business

  Location: New Zealand College of Business Bishopdale Court, Bishopdale, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-379 6668
  Website: http://www.nzcb.ac.nz/
  Distance: 4.6 km

  International Aviation Academy of New Zealand

  Location: International Aviation Academy of New Zealand (IAANZ) Aviation Drive, Harewood, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-358 0477
  Website: https://www.flighttraining.co.nz/
  Distance: 0 km

  Wilkinson's English Language School

  Location: Wilkinson's English Language School Twigger Street, Addington, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-348 6441
  Website: http://www.wels.ac.nz/
  Distance: 9.21 km