fbpx

Intensive English Language Institute (IELI)

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Thông tin chung

Viện Anh ngữ tập trung nằm trong khuôn viên của Đại học Flinders, Adelaide, Nam Úc. Các khóa học được cung cấp bởi Viện bao gồm tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh cho kinh doanh và nghiên cứu CNTT, tiếng Anh để chuẩn bị học tập, tiếng Anh cho học tập và chuẩn bị giáo dục.

 

Thông tin chung

Viện Anh ngữ tập trung nằm trong khuôn viên của Đại học Flinders, Adelaide, Nam Úc. Các khóa học được cung cấp bởi Viện bao gồm tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh cho kinh doanh và nghiên cứu CNTT, tiếng Anh để chuẩn bị học tập, tiếng Anh cho học tập và chuẩn bị giáo dục.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 9.94 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 7.04 km

Bible College of South Australia

Location: Bible College of South Australia, Wattle Street, Malvern Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8291 8188
Website: http://www.biblecollege.sa.edu.au/
Distance: 8.08 km

Flinders International Study Centre (FISC)

Location: Flinders International Study Centre, Sturt Drive, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 7201 4150
Website: http://bit.ly/2x2BxCl
Distance: 0.73 km

Quality Training and Hospitality College (QTHC)

Location: Quality Training & Hospitality College, Greenhill Road, Wayville Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8271 5566
Website: http://qthc.edu.au/
Distance: 8.39 km

Intensive English Language Institute (IELI)

Location: Sturt Road, Bedford Park South Australia, ÚcPhone: +61 8 8201 5084
Website: https://ieli.sa.edu.au/
Distance: 0 km