fbpx

Học viện Công nghệ Intech là một cơ sở tư nhân nằm tại bờ nam thành phố Brisbane. Trường cấp bằng và chứng chỉ trong các ngành Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Thể thao và Giải trí, và trong các khóa học Kỹ thuật. Sinh viên có thể lựa chọn trong khi họ có thể được vào học năm thứ hai trong các cơ sở như Đại học Trung tâm Queensland, Đại học Griffith, Đại học Công nghệ Queensland, Đại học James Cook và Học viện Công nghệ Ôxtrâylia khi họ đã tích lũy đủ tín chỉ trong chương trình của mình.

Học viện Công nghệ Intech là một cơ sở tư nhân nằm tại bờ nam thành phố Brisbane. Trường cấp bằng và chứng chỉ trong các ngành Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Thể thao và Giải trí, và trong các khóa học Kỹ thuật. Sinh viên có thể lựa chọn trong khi họ có thể được vào học năm thứ hai trong các cơ sở như Đại học Trung tâm Queensland, Đại học Griffith, Đại học Công nghệ Queensland, Đại học James Cook và Học viện Công nghệ Ôxtrâylia khi họ đã tích lũy đủ tín chỉ trong chương trình của mình.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

BROWNS Professional

Location: 295 Ann Street, Brisbane City QLD 4000, AustraliaPhone: (+61 7) 3221 3225
Website: https://brownsprofessional.edu.au/blog/
Distance: 1.92 km

New York College

Location: New York College, Ipswich Road, Moorooka QLD, AustraliaPhone: +61 7 3848 4354
Website: http://www.newyorkcollege.edu.au/
Distance: 7.28 km

Torrens University

Location: Torrens University, Bowen Terrace, Fortitude Valley Queensland, ÚcPhone: +61 1300 575 803
Website: http://www.torrens.edu.au/studying/on-campus/brisbane-fortitude-valley
Distance: 2.87 km

Malyon College

Location: Malyon College, Prospect Road, Gaythorne Queensland, ÚcPhone: +61 7 3354 5656
Website: http://malyon.edu.au/
Distance: 6.46 km

College Australia

Location: College Australia (CA), Newmarket Road, Windsor Queensland, ÚcPhone: +61 7 3255 0506
Website: http://www.collegeaustralia.edu.au/
Distance: 3.57 km

College of Natural Beauty

Location: 11/269 Wickham St, Fortitude Valley QLD 4006, ÚcPhone: +61 1300 704 396
Distance: 2.89 km