fbpx

Được thành lập năm 1911, Học viện Công nghệ Cao cấp Lisboa (Instituto Superior Tecnico Lisboa – IST) là trường Đại Học lớn nhất và nổi tiếng nhất về Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ ở Bồ Đào Nha. Trường có khoảng 12.000 sinh viên theo học ở 10 lĩnh vực khác nhau. Một số chương trình đào tạo sau đại học và tiến sĩ ở IST được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường IST có cung cấp học bổng và và chỗ ở trong học xá cho sinh viên quốc tế.

Được thành lập năm 1911, Học viện Công nghệ Cao cấp Lisboa (Instituto Superior Tecnico Lisboa – IST) là trường Đại Học lớn nhất và nổi tiếng nhất về Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ ở Bồ Đào Nha. Trường có khoảng 12.000 sinh viên theo học ở 10 lĩnh vực khác nhau. Một số chương trình đào tạo sau đại học và tiến sĩ ở IST được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường IST có cung cấp học bổng và và chỗ ở trong học xá cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Catolica Lisbon School of Business and Economics

Location: Católica Lisbon School of Business & Economics, Lisbon, PortugalPhone: +351 21 727 0250
Website: http://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/
Distance: 2.64 km

Instituto Superior Tecnico Lisboa

Location: Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, Lisboa, PortugalPhone: +351 21 841 7000
Website: http://tecnico.ulisboa.pt/
Distance: 0 km

University of Lisbon

Location: Universidade de Lisboa, Cidade Universitária, Alameda da Universidade, Lisbon, PortugalPhone: +351 21 796 7624
Website: http://www.ulisboa.pt/
Distance: 2.45 km