fbpx
Học viện công nghệ Tallaght (Institute of Technology Tallaght) là trung tâm giáo dục Đại Học và đào tạo chuyên môn tại địa hạt Nam Dublin. Được thành lập tháng 9/1992, trường có 3,700 sinh viên chính quy và tại chức theo học, 400 nhân viên nhà trường. Học viện công nghệ Tallaght là trường độc lập, xếp hạng 3 trong giáo dục đại học. Các trường trực thuộc học viện: kinh doanh & nhân văn, kỹ thuật, khoa học & máy tính. Xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm, hội thảo thành thế mạnh của trường trong mảng công nghệ nghệ thuật
Học viện công nghệ Tallaght (Institute of Technology Tallaght) là trung tâm giáo dục Đại Học và đào tạo chuyên môn tại địa hạt Nam Dublin. Được thành lập tháng 9/1992, trường có 3,700 sinh viên chính quy và tại chức theo học, 400 nhân viên nhà trường. Học viện công nghệ Tallaght là trường độc lập, xếp hạng 3 trong giáo dục đại học. Các trường trực thuộc học viện: kinh doanh & nhân văn, kỹ thuật, khoa học & máy tính. Xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm, hội thảo thành thế mạnh của trường trong mảng công nghệ nghệ thuật
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

IBAT College Dublin

Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
Website: https://www.ibat.ie/
Distance: 9.67 km

American College Dublin

Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
Website: https://www.iamu.edu/
Distance: 9.33 km

The Photography Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
Distance: 8.76 km

Grafton College of Management Sciences

Location: Manor Street Business Park, Arran Quay, Dublin 7, IrelandPhone: + 353 1 6180910
Website: http://www.graftoncollege.ie/
Distance: 8.7 km

The Interior Design Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.theinteriordesigninstitute.ie/
Distance: 8.76 km

National College of Art and Design

Location: National College of Art and Design, Thomas Street, Merchants Quay, Dublin, IrelandPhone: +353 1 636 4200
Website: http://www.ncad.ie/
Distance: 8.03 km