fbpx

Học viện công nghệ Sligo (Institute of Technology Sligo) được thành lập năm 1970, chịu sự điều chỉnh của đạo luật các trường công nghệ 1994-2006. Nằm ở phía Tây Bắc Ireland, IT Sligo là nhà lãnh đạo khu vực trong giáo dục, đổi mới, phát triển kinh tế và xã hội. Trường là một trong các trường cao đẳng đứng thứ ba về cải cách nhất với gần 5,800 sinh viên. 3 trường trực thuộc IT Sligo bao gồm: kinh doanh & nhân văn; kỹ thuật; khoa học. Với thành tích tuyệt vời cho sự đổi mới và nghiên cứu, học viện cung cấp các chương trình hiện đại linh hoạt cấp chứng chỉ Đại Học, văn bằng ở mọi cấp độ đến đào tạo bậc sau đại học, nghiên cứu theo cách truyền thống hoặc trực tuyến.

Học viện công nghệ Sligo (Institute of Technology Sligo) được thành lập năm 1970, chịu sự điều chỉnh của đạo luật các trường công nghệ 1994-2006. Nằm ở phía Tây Bắc Ireland, IT Sligo là nhà lãnh đạo khu vực trong giáo dục, đổi mới, phát triển kinh tế và xã hội. Trường là một trong các trường cao đẳng đứng thứ ba về cải cách nhất với gần 5,800 sinh viên. 3 trường trực thuộc IT Sligo bao gồm: kinh doanh & nhân văn; kỹ thuật; khoa học. Với thành tích tuyệt vời cho sự đổi mới và nghiên cứu, học viện cung cấp các chương trình hiện đại linh hoạt cấp chứng chỉ Đại Học, văn bằng ở mọi cấp độ đến đào tạo bậc sau đại học, nghiên cứu theo cách truyền thống hoặc trực tuyến.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Institute of Technology Sligo

Location: Institute of Technology Sligo, Ash Lane, Bellanode, Sligo, IrelandPhone: +353 71 915 5222
Website: http://www.itsligo.ie/
Distance: 0 km