fbpx

Học viện công nghệ Carlow (Institute of Technology Carlow) là nhà cung cấp giáo dục Đại Học hàng đầu cho các địa hạt Nam Leinster khoảng 40 năm trước. Tại đây, sinh viên sẽ có cơ hội tích lũy những kiến thức chuyên môn từ trình độ chứng chỉ cử nhân đến văn bằng, thạc sỹ, tiến sỹ. Cơ sở vật chất tại IT Carlow bao gồm trung tâm học liệu với hơn 1,200 đầu sách, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, hội thảo, phòng phát thanh. Một loạt các dịch vụ dành cho học viên gồm có ký túc xá, tư vấn, truy cập thông tin, trung tâm y tế, hệ thống gia sư, trung tâm y tế & thể dục, dịch vụ hướng nghiệp, câu lạc bộ thể thao & xã hội.

Học viện công nghệ Carlow (Institute of Technology Carlow) là nhà cung cấp giáo dục Đại Học hàng đầu cho các địa hạt Nam Leinster khoảng 40 năm trước. Tại đây, sinh viên sẽ có cơ hội tích lũy những kiến thức chuyên môn từ trình độ chứng chỉ cử nhân đến văn bằng, thạc sỹ, tiến sỹ. Cơ sở vật chất tại IT Carlow bao gồm trung tâm học liệu với hơn 1,200 đầu sách, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, hội thảo, phòng phát thanh. Một loạt các dịch vụ dành cho học viên gồm có ký túc xá, tư vấn, truy cập thông tin, trung tâm y tế, hệ thống gia sư, trung tâm y tế & thể dục, dịch vụ hướng nghiệp, câu lạc bộ thể thao & xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Institute of Technology Carlow

Location: Institute of Technology Carlow, Kilkenny Road, Moanacurragh, Carlow, IrelandPhone: +353 59 917 5000
Website: http://www.itcarlow.ie/
Distance: 0 km