fbpx

Institute of Commonwealth Studies, School of Advanced Study, University of London

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Được thành lập vào năm 1949, Viện nghiên cứu của Khối thịnh vượng chung (ICwS) là cơ sở đào tạo học thuật sau đại họcduy nhất tại Vương Quốc Anh coonhs hiến cho nghiên cứu của Khối thịnh vượng chung. Trường cung cấp chương trình thạc sĩ được đánh giá cao Hiểu và Bảo vệ Nhân quyền. Viện nghiên cứu của Khối thịnh vượng chung (là thành viên của Trường Cao học), là một trung tâm quốc gia và quốc tế xuất sắc trong nghiên cứu liên quan đến chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và giảng dạy. Đây là tổ chức duy nhất của loại hình này ở Anh được quốc gia tài trợ để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Được thành lập vào năm 1949, Viện nghiên cứu của Khối thịnh vượng chung (ICwS) là cơ sở đào tạo học thuật sau đại họcduy nhất tại Vương Quốc Anh coonhs hiến cho nghiên cứu của Khối thịnh vượng chung. Trường cung cấp chương trình thạc sĩ được đánh giá cao Hiểu và Bảo vệ Nhân quyền. Viện nghiên cứu của Khối thịnh vượng chung (là thành viên của Trường Cao học), là một trung tâm quốc gia và quốc tế xuất sắc trong nghiên cứu liên quan đến chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và giảng dạy. Đây là tổ chức duy nhất của loại hình này ở Anh được quốc gia tài trợ để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.74 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.43 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.03 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.64 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.25 km